Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH704 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste, bahçe bitkilerinde meyve veriminin temel şartı olan çiçek tomurcuğu oluşumu ve çiçek tomurcuğu oluşumunu etkileyen faktörler, çiçek tomurcuğu uyarımından başlayıp çiçeklenmeye kadar olan devreler, morfolojik, histolojik ve moleküler yönleriyle teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler, ppt sunumlar ve konularla ilgili web siteleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiçek tomurcuğu oluşumunu teşvik eden çevresel ve bünyesel faktörler, çiçek tomurcuğu fizyolojik ve morfolojik ayrım safhaları, fizyolojik ayrım safhasından çiçeklenmeye kadar olan safhalar, çiçek tomurcuğu ayrım ve gelişim safhalarını belirlemek için kullanılan preparasyon ve dijital görüntüleme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çiçek tomurcuğu oluşumu ile ilgili teoriler.
2 Çiçek tomurcuğu morfolojik ve fizyolojik ayrım periyotları. Çiçek tomurcuğu gelişim safhaları.
3 Çiçek tomurcuğu oluşumunu etkileyen faktörler.
4 Çiçek tomurcuğu ayrım ve gelişim safhalarının stereo mikroskopta açma yöntemi ile incelenmesi.
5 Ayrım periyotlarının ve gelişim safhalarının anatomik ve histolojik olarak incelenmesi.
6 Anatomik ve histolojik incelemelerde kullanılan yöntemler.
7 Parafin yöntemi ve yöntemin işlem basamakları.
8 Floral incelemelerde detaylı analitik tekniker, SEM ve TEM.
9 Dijital kameralar, bilimsel görüntüleme sistemleri ve skala oluşturma.
10 Ara sınav.
11 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.
12 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.
13 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.
14 Bahçe bitkilerinde türlere ait floral safhaların incelenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499424 Bahçe bitkilerinin floral gelişme safhalarını çıplak gözle fark eder.
2 1499425 Çıplak gözle fark edilemeyen safhaları laboratuvar incelemesi sonucunda belirler.
3 1499426 Floral incelemelerde kullanılan yöntem ve optik cihazları bilir.
4 1499427 Bahçe bitkileri üretiminde floral safhalardan yararlanır.
5 1499428 Çiçek tomurcuğu incelemelerine göre önceden verim ve ürün tahmininde bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4
2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4
3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek