Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mantar ıslahında kültüre alma, ıslah metotları ve esasları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Chakravarty, B. (2011). Trends in mushroom cultivation and breeding. Australian Journal of Agricultural Engineering, 2(4), 102. Chang, A. C. (1992). Genetics and breeding of edible mushrooms. CRC Press. Kaur, J. (2007). Selection and breeding for the improvement of oyster mushroom, Pleurotus florida (Doctoral dissertation, M. Sc. Thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, India). Miles, P. G. (2017). CHAPfER 3 BIOLOGICAL BACKGROUND FOR MUSHROOM BREEDING. In Genetics and Breeding of Edible Mushrooms (pp. 57-84). Routledge. Savoie, J. M., Foulongne-Oriol, M., Barroso, G., ve Callac, P. (2013). 1 Genetics and Genomics of Cultivated Mushrooms, Application to Breeding of Agarics. In Agricultural Applications(pp. 3-33). Springer, Berlin, Heidelberg. Sonnenberg, A. S. M., Baars, J. J. P., Hendrickx, P. M., ve Kerrigan, R. W. (2005). Breeding mushroom: state of the art. Acta Edulis Fungi, 12(11). Sonnenberg, A. S., Baars, J. J., ve Kerrigan, R. W. (2008). Mushroom breeding: hurdles and challenges. In Proceedings of the sixth international conference on mushroom biology and mushroom products. GAMU GmbH, Institut fur Pilzforschung, Krefeld, Germany

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mantarların biyolojisi ve yaşam döngüleri, üreme şekilleri, ıslah yöntemleri, varyasyon, seleksiyon, melezleme, mutasyon ıslahı, gen transformasyonu, yenilebilir doğa mantarlarının kültüre alınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 8 16
7 Laboratuvar 11 4 44
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantar ıslahının önemi Farklı besi ortamlarının hazırlanması
2 Mantarların biyolojisi ve yaşam döngüleri Mantar örneklerinin toplanması
3 Üreme şekilleri, Homotallizm, Heterotallizm ve Amphitallizm Besi ortamlarına dokudan ve spordan aşılama uygulamaları
4 Seleksiyon Besi ortamlarına dokudan ve spordan aşılama uygulamaları
5 Seleksiyon Tek spor aşılama tekniklerinin uygulanması
6 Melezleme, melezleme yoluyla varyasyondan yararlanma Tek spor aşılama tekniklerinin uygulanması
7 Melezleme, melezleme yoluyla varyasyondan yararlanma Melezleme uygulamaları
8 Gen transformasyonu Melezleme uygulamaları
9 Ara sınav
10 Yenilebilir doğa mantarlarının kültüre alınması için adımlar: ırkların izolasyonu, misel gelişimi için optimum koşulların belirlenmesi Arazi çalışması Besi ortamlarına dokudan ve spordan aşılama uygulamaları
11 Yenilebilir doğa mantarlarının kültüre alınması için adımlar: substratın seçimi, katkı maddelerinin seçimi, inkübasyon periyodu, üretim koşulları, ürün ve mantar parametreleri, hasat sonu ve besin kompozisyonu Tohumluk misel üretimi
12 Kültür koleksiyonları ve muhafazası
13 Biyoteknolojik yöntemler
14 Biyoteknolojik yöntemler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506707 Mantar üretiminde ıslahın önemini bilir
2 1506708 Seleksiyon, melezleme, mutasyon ıslahını öğrenir.
3 1506709 Mantarda uygulanan ıslah metotlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4
2 3 4 4 5 4 4 3 5 2 4 5 4 4 4 2 4 3 5
3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek