Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH712 Bağcılıkta Anaç Islahı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bağcılıkta anaç ıslahını teorik olarak öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reynolds, A., 2015. GrapevineBreedingProgrammes fort he Wine Industry. Elsevier, WoodHeadPubl. 467p. Adam-Blondon A.F.,Martinez-Zapatez J.M., Cole, C., 2011. Gevetic, GenomicsandBreeding of Grapes. CRC Press. 360p. Jnick, J., 1975. Advances in FruitBreeding. PurdueUniv. Press., Indiana, USA. 130-152p. Prohenz, J.,Nuez, F., Carena, M.J., 2012. Handbook of PlantBreeding. FruitBreeding. 225-262p. Kang, M.S., 2002. Quantitative Genetics, GenomicsandPlantBreeding. Cabi Publ. 392p. Hancock, J.,F., 2008. TemperateFruitCropBreeding. Springer. 197-233p. Jain, S.M.,Priyadarshan, P.M., 2009. BreedingPlantationTreeCrops: TropicalSpecies. 161-190p. Pogracz, D.P. 1983. GrapeRootstocks. Keller, M., 2010. TheScience of Grapevines: AnatomyandPhysiology. ElsevierPubl. 391p. Ollat, N.,Bordenave, L., Tandonnet J.P., Boursiquot J.M., Marguerit, E., 2016. Grapevinerootstocks: originsandperspectives. ActaHort1136 : 11-22. Töpfer, R.,Hausmann, L., Harst, M., Maul, E., Zyprian, E., Eibach, R., 2011. New HorizonsForGrapevineBreeding. Fruit, VegetableandCerealScienceandBiotech., 5: (SpIssue), 79-100p. Jackson, R.S., 2015. Wine Science, Fourth Ed. Principlesand Applications. ElsevierScience ve TechnologyBooksPubl. 1015p.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağcılıkta anaçlar, kullanım amaçları, filoksera ve anaçlar, anaç-çeşit etkileşimi, anaç ıslahında yenilikler ve dünyadaki son durum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 15 25 1
6 Uygulama/Pratik 15 10 1
24 Seminer 4 15 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 15 1
51 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 8 128
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
24 Seminer 2 2 4
48 Sözlü Sınav 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anaç ıslahında Türkiye ve Dünyadaki son durum ve gelişmeler
2 Anaç seçimini etkileyen faktörler, anaçlarda köklenme biyolojisi
3 Anaç fizyolojisi ve çoğaltma ilişkileri
4 Filokseranın biyolojisi ve yayılımı
5 Filokseraya dayanıklılıkta genetik değişim
6 Anaç ıslahında kullanılan türler ve çeşitler
7 Anaç ıslahında kullanılan türler ve çeşitler
8 Sınav haftası
9 Yeni anaçların ıslahı
10 Melezleme ıslahı
11 Mutasyon Islahı
12 Klonal seleksiyon
13 Anaç Denemeleri
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279877 Asma anaçlarını tanır
2 1279878 Filoksera ve anaç ıslahının amaçlarını bilir
3 1279879 Anaç ıslahındaki son gelişmeleri öğrenir
4 1279880 Anaç ıslahındaki konuları öğrenir
5 1279881 Yeni anaç ıslahını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek