Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sebzelerin fizyolojisi üzerinde durmak, sebzelerin çevre şartlarına karşı davranışlarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Harun ÖZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1992. Plant Physiology. Textbook. Wadsworth Publishing Company, Bermont, California. Fitter, A.H. and Hay, R.K.M., 1989. Environmental physiology of plants. Textbook. Academic Press. Hay, R.K.M. and Walker, A.J., 1989. An introduction to the physiology of crop yield. Textbook. Longman Scientific and Technical. All related web sites (periodicals)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sebzelerde çimlenmenin ve sürmenin fizyolojisi, büyüme ve gelişme ile ilgili fotoperiod ilişkileri, büyüme ve gelişme ile sıcaklık ve ışık ilişkileri, özel olarak aynı kriterlerin sebzeler için ayrıntılı olarak incelenmesi (Solanaceae, Cucurbitaceae, Leguminosae, Compositae, Cruciferae, Malvaceae, Alliaceae familyası sebzeleri), büyüme ve gelişme kriterleri ile verim arasındaki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 1 13 13
15 Gösterme 5 8 40
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
24 Seminer 5 10 50
28 Makale Kritik Etme 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hücrelerinin yapısı
2 Su alımı ve taşınımı olayları
3 Mineral Beslenme
4 Fotosentez ve ışık reaksiyonları
5 Fotosentez ve çevresel faktörler
6 Organik maddelerin taşınımı
7 Ara sınav
8 Solunum ve fermantasyon
9 Büyüme ve gelişme olayları
10 Büyüme hormonları
11 Fotomorfogenez ve ışık reseptörleri
12 Generatif gelişme
13 Stres
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282200 Bitki fizyolojisini ve temel ilkelerini öğrenir
2 1282201 Bitkilerde su alımı, taşınımı ve su kaybı olaylarını öğrenir
3 1282202 Bitkilerde mineral beslenme olaylarını öğrenir
4 1282203 Fotosentez ve çevre ilişkisini öğrenir
5 1282204 Büyüme, gelişme ve stres fizyolojisini ögrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2
2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 1
3 3 4 3 2 3 2 1 3 2 2 4 3 2
4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 1
5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek