Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH721 Postharvest Physiology of Cut Flowers 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Postharvest losses are high in cut flowers like other horticultural products in Turkey. The main factors in maintaining quality and postharvest technologies will be given considering postharvest physiology of cut flowers.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kader, A. 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops. 535 p. #3311. UC Davis.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Postharvest losses in cut flowers, quality parameters, maintanining quality, pre and postharvest factors, senescence physiology, temperature, respiration rates, precooling, long term storage, transport, packaging, extending vase life.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 6 30
7 Laboratuvar 5 6 30
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Postharvest losses in cut flowers Postharvest losses in cut flowers
2 Quality parameters and maintaining quality of cut flowers Quality parameters and maintaining quality of cut flowers
3 Pre and postharvest factors Pre and postharvest factors
4 Pre and postharvest factors Pre and postharvest factors
5 Senecence physiology of cut flowers Senecence physiology of cut flowers
6 Senecence physiology of cut flowers Senecence physiology of cut flowers
7 Effect of temperature on respiration rates and vase life of cut flowers Effect of temperature on respiration rates and vase life of cut flowers
8 Preecooling long term storage, transport, packaging of cut flowers Preecooling long term storage, transport, packaging of cut flowers
9 Preecooling long term storage, transport, packaging of cut flowers Preecooling long term storage, transport, packaging of cut flowers
10 Postharvest treatments for extending the vase life of cut flowers and greens Postharvest treatments for extending the vase life of cut flowers and greens
11 Postharvest treatments for extending the vase life of cut flowers and greens Postharvest treatments for extending the vase life of cut flowers and greens
12 Research studies on postharvest physiology of cut flowers Research studies on postharvest physiology of cut flowers
13 Research studies on postharvest physiology of cut flowers Research studies on postharvest physiology of cut flowers
14 Research studies on postharvest physiology of cut flowers Research studies on postharvest physiology of cut flowers
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1497022 To get knowledge on postharvest losses in cut flowers, quality parameters, maintaining quality
2 1497023 To get knowledge on quality parameters and maintaining quality of cut flowers
3 1497024 To get knowledge on pre and postharvest factors for cut flowers
4 1497025 To get knowledge on senescence physiology of cut flowers
5 1497026 To get knowledge on effects of temperature, respiration rates, precooling, long term storage, packaging and extending vase life of cut flowers

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek