Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

There are basic hormones (auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene) found in the plant. Most of the physiological activity occurring in plants is under the control of these hormones. The effects of hormones are always in equilibrium and each hormone can affect another. Hormones have effect on growth and development in plants. The role of hormones in plants will be given considering hormone action and biosynthesis. Further using hormones in horticultural plants (fruits, vegetables, ornamental plants and vines) will be given considering basic hormones.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL, Prof Dr. Leyla DEMİRSOY, Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taiz L., Zeiger E., 2002. Plant Physiology. 3rd ed., Sinauer Associates, Sunderland. Ordog V., Molnar Z., 2011. Plant Physiology. XMLmind XSL-FO Converter. Széchenyi.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

There are 5 basic hormones found naturally in the plant. From these hormones while auxin, gibberellin and cytokinin encourage growth, ethylene and abscisic acid inhibit the growth. In addition to these hormones, recently there are also substances obtained from plants and proved to have hormonal effects. These are brassinosteroids, salicylic acid and jasmonic acid. Synthetic forms of all these hormones are used in many areas in horticultural plants. They effect many parameters in plants, such as plant height, flowering, rooting.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 3 10 30
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction, definition of plants hormones, plant growth regulators
2 Auxin biosynthesis and their action in plants.
3 Effects and use of auxins and their inhibitors in horticultural plants
4 Gibberellin biosynthesis and their action in plants.
5 Effects and use of gibberellins and their inhibitors in horticultural plants
6 Cytokinin biosynthesis and their action in plants.
7 Effects and use of cytokinins and their inhibitors in horticultural plants
8 Absisic acid biosynthesis and action in plants.
9 Effects and use of absisic acid (ABA) and its inhibitors in horticultural plants
10 Ethylene biosynthesis and action in plants.
11 Effects and use of ethylene and its inhibitors horticultural plants
12 Salicylic acid and jasmonic acid biosynthesis and their action in plants.
13 Effects and use of salicylic acid, jasmonic acid and their inhibitors in horticultural plants
14 Use of plant growth regulators in horticultural plants.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499766 To get knowledge on basic hormones (auxin, gibbrellin, cytokinin, absisic acid, ethylene) and their action in plants
2 1499767 To get knowledge on the other hormones (brassinostreoids, salicylic acid, jasmonic acid) except basic hormones and their action in plants
3 1499768 To get knowledge on hormone biosynthesis in plants.
4 1499769 To get knowledge on use of basic hormones in horticultural plants.
5 1499770 To get knowledge on use of the other hormones in horticultural plants.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4
3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek