Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH708 Rootstock Breeding in Fruit Growing 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Farklı meyve türlerinde kullanılan anaçları, anaç ıslahı metotlarını ve bu metotlarla elde edilen anaçları öğretmeyi, anaçlarla ilgili karşılaşılan problemleri çözmek için gerekli bilgileri kazandırmayı hedefler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüsnü Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rom, R.C., Carlson, R.F., 1978. Rootstocks for fruit crops. John Wiley ve Sons. James N. Cummins ve Herb S. Aldwinckle (1995) Breeding rootstocks for tree fruit crops, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 23:4, 395-402, Hartman HT, Kester DE, Davies, Jr. FT, Geneve RL (2002) Plant. Propagation: Principles and Practices. New Jersey

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anacın önemi, anaç ıslahının önemi, ıslah metotları, anaç ıslahı programları, meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde etme yolları ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 15 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anacın önemi
2 Anaç ıslahının amaçları
3 Islah yöntemleri
4 Islah yöntemleri
5 Anaç ıslah programı
6 Anaç ıslah programı
7 Meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde ediliş yolları ve özellikleri
8 Ara sınav
9 Sert çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde ediliş yolları ve özellikleri
10 Sert çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde ediliş yolları ve özellikleri
11 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde ediliş yolları ve özellikleri
12 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde ediliş yolları ve özellikleri
13 Sert kabuklu meyve türlerinde kullanılan anaçlar, elde ediliş yolları ve özellikleri
14 Ülkemizde ve dünyada anaç ıslah programlarının değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499080 Anaç ıslahının öneminin kavranması
2 1499081 Farklı ıslahı yöntemleri ile elde edilmiş anaçları tanıma
3 1499082 Anaç ıslah programlarının yürütülerek sonuçlandırılması
4 1499083 Meyve türlerinde kullanılan anaçları tanıma
5 1499084 Anaç ıslah programlarının hazırlanması
6 1499085 Anaç ıslahında kullanılan ıslah yöntemlerini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
2 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4
3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4
4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3
5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3
6 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek