Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İlköğretim basamağındaki öğrencilerin gelişim özelliklerini açıklayabilecektir. Öğretimde araç-gereç seçimini etkileyen etmenleri belirler. Araç gereçlerin öğretimde etkili kullanılmasının gerekliliğini yorumlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksu, M. (1996). “Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretim?” Yeni Türkiye. 7, ss. 101-105. Bilen, M.(1993). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara. Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Geliştirilmiş Üçüncü Baskı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Demirel, Ö. (1995). Genel Öğretim Yöntemleri. Dördüncü Basım, Ankara: Usem Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretimde araç-gereç kullanmanın yeri ve önemini açıklar. Öğretimde kullanılan araç-gereçleri tanımlar. Öğretimde araç-gereç seçimini etkileyen etmenleri belirler. Araç gereçlerin öğretimde etkili kullanılmasının gerekliliğini yorumlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 7 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40
54 Ev Ödevi 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı ve Planlama Çalışmaları
2 İlköğretimin Önemi, Amaçları ve Kapsamı
3 6-11 Yaş Arası Çocukların Gelişim Özellikleri
4 11-14 Yaş Arası Çocukların Gelişim Özellikleri
5 Öğrenme Kuramları
6 Öğretim Yaklaşımları
7 İlköğretimde Araç-Gereç Kullanımı
8 İlköğretimde Araç-Gereç Kullanımı
9 Ara sınav
10 İlköğretimde Öğretim Etkinliklerinin Planlanması
11 İlköğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
12 İlköğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
13 İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenin Nitelikleri
14 İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenin Nitelikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188325 11-14 yaş arası çocukların gelişim özelliklerini açıklar.
2 1218478 Öğrenme kuramlarından “Bilişsel Kuram”ı açıklar.
3 1192975 Öğretim yaklaşımlarından “Sunuş Yoluyla Öğretim”e uygun bir ders planı hazırlar.
4 1223288 Öğretimde kullanılan araç-gereçleri tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.