Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501046192010 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi İfbe605 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fen öğretiminin daha iyi olabilmesi için öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi geliştirilmesi konusunda bilgi elemanları, yetenek, tutum ve öğrenme ile ilgili durumları algılanışı ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve Fen öğretiminin daha iyi yapılabileceğini tartışabilmek, öğrenmeyi etkileyen faktörleri fen açısından incelemektir. Ayrıca problem çözmede fen öğretiminin önemini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Collette, A., Chiappetta, E. (1984) Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. Santa Clara: Times Mirror College Publication. [2] Gücüm, B., F. Kaptan. (1992) Dünden Bugüne İlköğretim Fen Programları ve Öğretim, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 249-258. [3] Bahar M. (2007) Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem yayıncılık [4] Çepni S. (2005) Kuramdan Uygulmaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, pegem yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretim okullarında fen bilgisi ders içerikleri ve öğretim yöntemleri ile ilgili sorunların değerlendirmesi, eğitimde yapılandırmacı yaklaşım yeri ve önemi üzerinde durulması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi
2 Fen öğretimi nedir? Fen öğretiminin çerçevesinin belirlenmesi ve temel kavramların tanımlanması
3 İlköğretim fen bilgisi öğretim programının irdelenmesi
4 Fen öğretiminin planlamasının ve hazırlanmasının incelenmesi
5 Fen öğretiminde geliştirilen eğilimlerin irdelenmesi
6 Fen öğretiminde geliştirilen eğilimlerin irdelenmesi
7 Fen öğretiminde geliştirilen eğilimlerin irdelenmesi
8 Fen öğretiminde öğrenci tutumlarının irdelenmesi
9 Fen öğretiminde öğretmen adaylarının tutumlarının irdelenmesi
10 Fen öğretiminde öğretmen tutumlarının irdelenmesi
11 Fen öğretimindeki öğretim ilkeleri, yöntemleri ve tekniklerinin irdelenmesi
12 Fen öğretimindeki yöntem ve tekniklerine uygun etkinlik tasarlanması ve hazırlanması
13 Fen öğretiminde problem çözme
14 Fen öğretiminde didaktiksek dönüşüm

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91091 1174418 Fen öğretimi ile ilgili temel kavramları bilir.
91092 1178555 Fen öğretimi ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesini sorgular.
91093 1178800 Fen öğretiminde problem çözmeyi kavrar.
91094 1155496 Fen öğretimindeki durumları gözlemleyip bunlar arasındaki ortak ve farklı noktaların farkına varır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.