Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fen eğitimi alanında nitel araştırma yöntemlerini kullanmaya karar veren araştırmacılara nasıl çalışma yapması gerektiğini ve bilgisayar destekli veri analizini nasıl yapacaklarını uygulamalı olarak bilgi vermektir. Dersin içeriğinde mevcut olan kavramların (durum incelemesi, görüşme, gözlem, etnografi, odak grup vs.) nitel araştırma kapsamında kullanılabilecek yazılım paketlerinden olan NVivo ve Transana ile verilerin (gerek ses, gerek video, gerek resim ve gerekse metinlerin) nasıl derleneceği, kaynak bilgilerinin nasıl yazılacağını, kodlamanın nasıl yapılacağını ve araştırmanın amacına bağlı olarak verilerin nasıl sınıflandırılacağı uygulamalı olarak anlatılacaktır. Ayrıca nitel veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, veri analiz yöntemlerinin incelenmesi ve uygulama yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Bazeley, P., & Richards, L. (2000) The NVivo qualitative project book. London: Sage, 199 sayfa [2] di Gregorio, S. (2000) Using NVivo software for literature reviews. Paper presented at the Strategies in Qualitative Research: Issues and results from analysis using QSR NVivo and NUD*IST, The Institute of Education, University of London. [3] Richards L. (1999) Using NVivo in Qualitative Research, London: Sage, 231 sayfa [4] Kuş Saillard E. (2009) Nvivo 8 ile nitel araştırma projeleri, Ankara, Anı yayıncılık, 144 sayfa [5] Baş T., Akturan U. (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri, Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Ankara, Seçkin yayıncılık, 184 sayfa [6] Kuş Saillard E. (2006) Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Örnek Program NVivo2 ile Gösterimler, Ankara: Anı Yayıncılık [7] Kuş, Saillard E. (2006). Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Süreci ve Bilgisayar Programlarının Katkıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 51-76. [8] Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006) Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste nitel araştırmalarda araştırmacılar tarafından elde edilen verilerin organize edilmesinde yardımcı olan yazılım paketlerinin nasıl kullanılabileceği ile ilgili uygulamalı bilgi verilecektir. Dijital teknolojilerin gelişimi ile sosyal bilimlerdeki veri toplama ve veri analiz tekniklerindeki gelişmeler bu alanda varlığını sürdüren yazılımların kullanımlarını zamanla kaçınılmaz hale getirmektedir. NVivo ve Transana gibi yazılımlar nitel araştırma becerilerini gün geçtikçe değiştirmektedir. Eğitim alanındaki araştırmacılara bu alanda kullanabilecekleri yazılımlardan olan Nvivo ve transana yazılımları hakkında bilgi verilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
48 Sözlü Sınav 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi
2 Fen eğitimi çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemleri hakkındaki temel kavramların tanımlanması
3 Fen eğitimi çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemleri hakkındaki temel kavramların tanımlanması
4 Fen eğitimi çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemlerinin örneklem seçimlerinin ve nitel çalışmaların güvenirliklerinin irdelenmesi
5 Fen eğitimindeki alanyazın taraması sonucunda elde edilen makalelerin nitel araştırmalarda kullanılışının irdelenmesi
6 Fen eğitimi çalışmalarında kullanılan nitel araştırma yöntemlerinde kodlamanın yapılışının irdelenmesi
7 Fen eğitiminde yapılan mülakatların analiz yöntemlerinin irdelenmesi
8 Fen eğitiminde açık uçlu sorularının ve odak grup görüşmelerinin analiz yöntemlerinin irdelenmesi
9 Fen eğitiminde yapılan gözlemin irdelenmesi
10 ara sınav
11 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi
12 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi
13 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Nvivo programına girişi
14 Çalışmalarda elde edilmiş verilerin Transana programına girişi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91108 1438743 Eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili nitel araştırmada kullanılan kavramlarını bilir
91109 1438748 Eğitimde yapılan nitel araştırma çalışmaları bilgisayar destekli nitel veri analizinin gerekliğini kavrar.
91110 1438779 Nvivo yazılımı yardımıyla nitel çalışmalarında elde edilmiş verileri uygular
91111 1438790 Transana yazılımı yardımıyla nitel çalışmalarında elde edilmiş verileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.