Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eğitimde program geliştirmenin kavramsal ve kuramsal temellerini açıklayabilecektir. Program geliştirmeyle ilgili kavramları tanımlar. Program geliştirmenin tarihsel gelişimini açıklar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Erdoğan BAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dogan, Hifzi. Egitimde Program ve Ögretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacilik, 1997. Erden, Münire. Egitimde Program Degerlendirme. Ankara: Pegem Yayınları, 1993. Ertürk, Selahattin. Egitimde Program Gelistirme. Ankara: Meteksan, 1982. Fidan Nurettin. Okulda Ögrenme ve Ögretme. Ankara: Alkim Kitapçilik, 1995. Kisakürek, Mehmet Ali. Egitim Programlarinin Hazirlanmasi ve Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 16, 1: 217-244, 1983.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimde program geliştirmenin kavramsal ve kuramsal temellerini açıklayabilecektir. Program geliştirmeyle ilgili kavramları tanımlar. Program geliştirmenin tarihsel gelişimini açıklar. Program geliştirmenin felsefi temellerini açıklar. Program geliştirmenin psikolojik temellerini açıklar. Program geliştirmenin toplumsal temellerini açıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 9 5 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56
54 Ev Ödevi 7 6 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program Gelistirmede Temel Kavramlar
2 Program Gelistirmenin Kuramsal Temelleri: Felsefi ve Toplumsal Temelleri
3 Program Gelistirmenin Kuramsal Temelleri: Psikolojik ve Tarihi Temelleri
4 Program Gelistirme Süreci
5 Eğitim Programları Modelleri
6 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama:Egitim Gereksinmelerinin Belirlenmesi
7 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama:Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi
8 Eğitim Programı Tasarısı Hazırlama: Değerlendirme Sürecinin Düzenlenmesi
9 Ara sınav
10 Program Geliştirmede Yeni Yönelimler
11 Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Eğitim ve Öğretim Programlarının İncelenmesi
12 Egitim Programlarinin Degerlendirilmesi Süreci
13 Hazirlanan Program Tasarılarının Değerlendirilmesi
14 Hazirlanan Program Tasarılarının Değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125110 1213067 Program geliştirme ve değerlendirmenin ne olduğunun anlaşılması
125111 1213070 Program geliştirme ve değerlendirme sürecini kavratmak
125112 1213088 Program değerlendirmede uygulama sürecini açıklar.
125188 1213042 Program değerlendirmede değerlendirme sürecini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.