Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları İfbe611 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Makale yazmak, seminer hazırlamak,bilimsel bir tebliğ vermek, bilimsel poster hazırlamanın detaylarını vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?; Robert A. Day ; Çeviri, Çeviri Editörü : Gülay Aşkar Altay Tübitak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesi olup, literature araştırması, derlenen bilgilerden veri tabanı oluşturulması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, rapor yazımı ve power point ile sunumu gibi bağımsız bir araştırma için elzem olan iş paketlerini kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
24 Seminer 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 7 6 42
24 Seminer 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel yazım nedir?
2 Hangi eser bilimsel yazımdır?
3 Bir makalede başlığın nasıl hazırlanır
4 Bir makalede yazarların ve adreslerin nasıl sıralanır?
5 Kısa özet nasıl hazırlanır?
6 Bir makale giriş nasıl yazılır?
7 Metot nasıl yazılır?
8 Sonuçlar nasıl yazılır ?
9 Ara sınav
10 Kaynaklara nasıl atıfta bulunulur?
11 Makalede etkin tablo ve çizelgeler nasıl yapılır?
12 Tartışma nasıl yazılır?
13 Bu kurallara göre Türkçe ve yabancı makaleleri değerlendirme
14 Bu kurallara göre Türkçe ve yabancı makaleleri değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108563 1418465 Bilimsel yazımın ne olduğunu bilir
108564 1426137 Hangi eserin bilimsel bir yazım olduğunu anlar,
108565 1405274 Bir makalede başlığın nasıl hazırlandığını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.