Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrenenlerin bilgiyi zihninde ve bireysel özelliklerine göre anlamlandırmalarını sağlayan yapılandırıcı yaklaşımın gelişimini, kullanımını, fen eğitimindeki önemini belirtmek ve fen bilimlerinin bilgi yapısına uygun bir öğretim yöntemi olarak sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Abbott, J. ve Ryan, T. (1999). Constructing knowledge, reconstructing schooling. Leadership, November. [2] Airasian, Peter W.; Walsh, Mary E. (1997). Cautions for classroom constructivists. Education Digest, Sayı: 62. [3] Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım [4] Ausubel, D.P. et.al. (1968). Educational psychology: A cognitive view, New York. [5] Baker, D.R. et.al. (1997). Constructing science in middle and secondary school classrooms, USA. [6] Brooks, J.G. and Brooks Alexandria, M.G. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms. VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [7] Brooks, J. G. ve Brooks, M. J. (1999). In search of understanding: the case for constructivist classrooms. New York, USA: Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [8] Cobern, W.(1993). Contextual constructivism. In K. Tobin (Ed.), The Practice of Constructivism in Science Education. Washington, DC: AAAS. [9] Demirel Özcan, “Eğitimde Yeni Yönelimler”, PegemA, 2007, Ankara. [10] Ekiz, D. (2001). İlköğretimde fen bilim öğretimi ve öğrenimi. Trabzon: Derya Kitabevi. [11] Fensham,P. J., Gunstone, R.F. White, R.T. (1995). The content of science – a constructivist approach to ıts teaching and learning. London:Falmer Press. [12] Fosnot, C. T. (1996). Constructivism: theory, perspectives and practice. Newyork: Teachers College, Columbia University. [13] Güneş, F. (2007). Yapılandırıcı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. [14] Matthews, M.R. (1998). Constructivism in science education. Netherlands:Kluwer Academic Publishers, [15] Mayer, Richard E. (1999). Designing ınstruction for constructivist learning. Instructional – Design Theories and Models, Volume II. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc [16] Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Demirel Ö. (Ed.). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen bilgisi elemanları ve aralarındaki ilişkiler, fen bilgisi müfredatı, fizik, kimya ve biyoloji bilgi aktarımı, fen öğretimi ile ilgili öğretim modellerini inceleme, yapılandırıcı yaklaşımın tarihçesi, fen eğitiminde yapılandırıcı öğrenme teorisinin rolü, yapılandırıcı öğretmen, yapılandırıcı öğrenci, yapılandırıcı öğrenme ortamı, yapılandırıcı öğrenme teorisine göre öğretim yöntemleri ve materyal kullanma, yapılandırıcı öğrenmeye göre değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 5 70
28 Makale Kritik Etme 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen bilgisi elemanları ve aralarındaki ilişkiler
2 Fen bilgisi müfredatı
3 Fizik, kimya ve biyoloji bilgi aktarımı
4 Fen öğretimi ile ilgili öğretim modellerini inceleme
5 Yapılandırıcı yaklaşımın tarihçesi
6 Fen eğitiminde yapılandırıcı öğrenme teorisinin rolü
7 Yapılandırıcı öğretmen
8 Yapılandırıcı öğrenci
9 Yapılandırıcı öğrenme ortamı
10 Ara Sınav
11 Yapılandırıcı öğrenme teorisine göre öğretim stratejisi, yöntemleri ve tekniklerini kullanma
12 Yapılandırıcı öğrenme teorisine göre materyal kullanma
13 Yapılandırıcı öğrenme teorisine göre ödev
14 Yapılandırıcı öğrenmeye göre değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160578 Fen eğitiminin önemini açıklar
2 1160588 Fen bilgisi müfredatını yorumlar
3 1168208 Yapılandırmacı yaklaşım teorisinin tarihini anlatır
4 1169304 Bilişsel, sosyal ve radikal yapılandırıcı görüşleri karşılaştırır
5 1170207 Fen eğitiminde yapılandırıcı öğrenme teorisinin yerini belirler
6 1173034 Yapılandırıcı eğitim programını sorgular
7 1162365 Yapılandırıcı yaklaşımda öğretmen ve öğrencilerin rollerini ilişkilendirir
8 1163060 Yapılandırıcı öğretim ortamını değerlendirir
9 1178522 Yapılandırıcı öğrenme teorisine göre öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri sorgular
10 1181065 Yapılandırıcı öğrenme teorisini fen eğitimine uygular ve değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.