Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere kimya ile ilgili temel kavramları öğretmek, yanlış kavram algılarını gidermek, fen eğitiminde kimyasal kavramları diğer fen konuları ile ilişkilendirmek ve fen öğretiminde kimyasal kavramların doğru kullanımlarını geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dilek Çelikler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ayas, A.,, Turgut, M. F. ve ark., (1997). Kimya öğretimi Ankara: YÖK/D. Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi [2] Erdik, Eç, ; Sarıkaya, Y. (2002). Temel üniversite kimyası. Ankara: Gazi Kitapevi [3] McMurry, J., Fay, R.C. (1998). Chemistry USA: Prentice-Hall, Inc. [4] Newmark, A. (Çev. P. Arpaçay) (2004). Kimyanın öyküsü. Ankara: Tübitak Yayınları. [5] Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Hering, F.G.(2005). General chemistry principles and modern applications. USA: Prentice Hall. [6] Tez, Z. (1986). Kimya tarihi. Ankara: Verso Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya hakkında genel bilgiler, kimyasal kavramların tarihsel gelişimi, kimyadaki kavramsal gelişmeler, Madde ve maddenin halleriyle ilgili kavramlar ve çalışmalar, atomun yapısı ve atom teorisi ile ilgili kavramlar, elementlerin sınıflandırılması ve periyodik cetvel, ısı ve sıcaklık ile ilgili temel kavramlar, asit ve bazlar ile ilgili temel kavramlar ve çalışmalar, kimyasal kavramların günlük yaşamdaki yeri ve önemi, kavram öğretimi ve kavram geliştirmede kullanılan strateji, yöntem ve teknikler, yanlış kavram algılarını gidermek, fen eğitiminde ki kimyasal kavramların diğer fen konuları ile ilişkilendirilmesi, fen eğitim program müfredatlarının kimya açısından değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 5 70
28 Makale Kritik Etme 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimya hakkında genel bilgiler 1. Hafta.pptx
2 Kimyasal kavramların tarihsel gelişimi 2. Hafta.pptx
3 Kimyadaki kavramsal gelişmeler 3. Hafta.pptx
4 Madde ve maddenin halleriyle ilgili kavramlar ve çalışmalar 4. Hafta.pptx
5 Atomun yapısı ve atom teorisi ile ilgili kavramlar 5. Hafta.pptx
6 Elementlerin sınıflandırılması ve periyodik cetvel 6. Hafta.pptx
7 Isı ve sıcaklık ile ilgili temel kavramlar ve çalışmalar 7. Hafta.pptx
8 Asit ve bazlar ile ilgili temel kavramlar ve çalışmalar 8 Hafta.pptx
9 Ara Sınav
10 Kimyasal kavramların günlük yaşamdaki yeri ve önemi 10. Hafta.pptx
11 Kavram öğretimi ve kavram geliştirmede kullanılan strateji, yöntem ve teknikler 11. Hafta.pptx
12 Yanlış kavram algılarını gidermek 12. Hafta.pptx
13 Fen eğitiminde ki kimyasal kavramların diğer fen konuları ile ilişkilendirilmesi 13. Hafta.pptx
14 Fen eğitimi müfredatında yer alan kimya konularının değerlendirilmesi 14. Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554929 Kimyayı tanımlar
2 1554930 Kimyasal kavramların zaman içindeki tarihi gelişimini tanır
3 1554931 Maddenin hallerini karşılaştırır
4 1554932 Kimyasal kavramların günlük yaşamdaki yeri ve önemini sorgular
5 1554933 Yanlış kavram algılarını düzeltir
6 1554934 Fen eğitimindeki kimyasal kavramlar ile diğer fen konuları arasında ilişki kurar
7 1554935 Fen eğitim program müfredatlarını kimya açısından değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
2 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
3 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
4 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
5 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
6 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
7 5 5 5 5 3 1 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek