Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları Geliştirme İfbe629 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin zihninde canlandırmada sıkıntı yaşadıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları fen konularını daha iyi kavramalarına yardımcı materyaller olan animasyonların geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gümüştepe Y. (2004) Flash MX ile Animasyon Tasarlamak Seçkin Kitabevi Tekin, S. (2003) Flash MX Uygulamaları. Pusula Yayınevi Yakışan, M., Yel, M., & Mutlu, M. (2009) Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi(Hücre Konusu Örneği) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(2),129-139.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen derslerinde soyut kalan ya da canlandırılması normal şartlarda mümkün olmayan olaylarla ilgili animasyonlar geliştirme. Öğrencilerin zihninde canlandırmada sıkıntı yaşadıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları fen konularını daha iyi kavramalarına yardımcı materyaller olan animasyonların geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 26 26
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 26 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen Eğitiminde Animasyonların Önemi
2 Animasyon yapılmasının öğretilmesi için Programın tanıtılması
3 Animasyon için renklerle, sembollerle çalışmaların yapılması
4 Zaman çizelgesi ve katmanların tanıtılması ve uygulamaların yapılması
5 Animasyona giriş ve Karelerle çalışmaların yapılması
6 Bir animasyon oluşturmak
7 Animasyonun hız, görüntü ve hareketlerinin ayarlanması ile ilgili uygulamalar
8 Geçiş efektleriyle animasyonlar oluşturmak.
9 Ara sınav
10 Etkileşimli düğmeler yapmak
11 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar geliştirmek
12 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar geliştirmek
13 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar geliştirmek
14 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar geliştirmek
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90144 1395073 Dersin öğrenci sonunda fen ile ilgili animasyonlar hazırlayabilir.
90145 1383278 Animasyon hazırlarken fen kavramlarını detaylı inceleme fırsatı bulur.
90146 1401178 Fen kavramları ile ilgili kavramsal farkındalığı artar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.