Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

fen program içeriğinin bilinmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fosnot, C.T. (2007). Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2005.) Philips, D.C., & Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektifler (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2004.) Schunk, D.H.(2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakış (M. Şahin, Cev.). Ankara Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2008.) Ulgen, G. (2004). Kavram geliştirme. Ankara: Nobel Gredler, M. E. (2001). Learning and Instruction: theory into practice. New Jersey: Prentice-Hall Ulgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi: Kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. Ankara:Nobel Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

fen program içeriği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
54 Ev Ödevi 8 8 64

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmeyle ilgili psikolojik modeller ve tarihsel gelişimi
2 Öğrenmeyle ilgili psikolojik modeller ve tarihsel gelişimi
3 Öğrenmeyle ilgili psikolojik modeller ve tarihsel gelişimi
4 Bir araştırmada kuramsal ve kavramsal çerçevenin rolü: Kuramsal çerçeve ve kavramsal çerçeve nedir, ne işe yarar?
5 Bir araştırmada kuramsal ve kavramsal çerçevenin rolü: Kuramsal çerçeve ve kavramsal çerçeve nedir, ne işe yarar?
6 Bilgi İşlem kuramı nedir, nasıl çalışır? (Gagne’s conditions of learning)
7 Bilgi İşlem kuramı nedir, nasıl çalışır? (Gagne’s conditions of learning)
8 Bilgi İşlem kuramı nedir, nasıl çalışır? (Gagne’s conditions of learning)
9 ara sınav
10 PIAGET yapıları ve yapılandırmacılık
11 PIAGET yapıları ve yapılandırmacılık
12 fen programlarının incelenmesi
13 fen programlarının incelenmesi
14 fen programlarının incelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452207 Öğrenme ve süreç odaklı teoriler
2 1452212 Bilişsel gelişim kuramları
3 1452216 sosyal Teoriler
4 1452223 fen programı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.