Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

çevre eğitiminin önemini vermek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erbil, O.,( 2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Kutlu, O., Bozkurt, M.C., 2003. Okulda ve Sınavlarda Adım Adım Başarı. Çizgi Kitapevi, 242 s, Konya.MEB., (2006). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, 81 s, Ankara. National Education Association, (1993). Student portfolios. Washington, D.C., National Education Association.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

çere eğitimi ile ilgili makaleler incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 13 65
11 Soru-Yanıt 5 14 70
27 Makale Yazma 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çevre eğitimini tanımlamak
2 çevre eğitimini tanımlamak
3 çevre eğitimini tanımlamak
4 çevre eğitimini tanımlamak
5 çevre eğitimi ile ilgili makaleler incelemek
6 çevre eğitimi ile ilgili makaleler incelemek
7 çevre eğitimi ile ilgili makaleler incelemek
8 çevre eğitimi ile ilgili makaleler incelemek
9 ara sınav
10 çevre eğitimi ile ilgili makaleler incelemek
11 çevre eğitimi ile ilgili araştırma geliştirmek
12 çevre eğitimi ile ilgili araştırma geliştirmek
13 çevre eğitimi ile ilgili araştırma geliştirmek
14 çevre eğitimi ile ilgili araştırma geliştirmek
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217264 çevre eğitimini tanımlamak
2 1217267 çevre eğitiminin önemini bilmek
3 1217277 çevre eğitimi ile ilgili farkındalık oluşturmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.