Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımı tanımlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksu, M. (1996). “Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretim?” Yeni Türkiye. 7, ss. 101-105. Bilen, M.(1993). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara. Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Geliştirilmiş Üçüncü Baskı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Demirel, Ö. (1995). Genel Öğretim Yöntemleri. Dördüncü Basım, Ankara: Usem Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

yapılandırmacı yaklaşım ve uygulama örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 6 10 60
11 Soru-Yanıt 6 10 60
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımı tanımlar
2 fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımı tanımlar
3 fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımı tanımlar
4 fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımı tanımlar
5 yapılandırmacı yaklaşım için uygulama örnekleri sunar.
6 yapılandırmacı yaklaşım için uygulama örnekleri sunar.
7 yapılandırmacı yaklaşım için uygulama örnekleri sunar.
8 yapılandırmacı yaklaşım için uygulama örnekleri sunar.
9 ara sınav
10 konu ile ilgili araştırmalar yapar.
11 konu ile ilgili araştırmalar yapar.
12 konu ile ilgili araştırmalar yapar.
13 konu ile ilgili araştırmalar yapar.
14 konu ile ilgili araştırmalar yapar.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220088 fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımı tanımlar
2 1220096 yapılandırmacı yaklaşım için uygulama örnekleri sunar.
3 1220116 konu ile ilgili araştırmalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.