Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

eğitimde bilim felsefesini tanımlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksu, M. (1996). “Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretim?” Yeni Türkiye. 7, ss. 101-105. Bilen, M.(1993). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara. Demirel, Ö. (1995). Genel Öğretim Yöntemleri. Dördüncü Basım, Ankara: Usem Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

bilim felsefesi ve eğitime yansımalarını tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 12 60
11 Soru-Yanıt 5 12 60
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 eğitimde bilim felsefesini tanımlar
2 eğitimde bilim felsefesini tanımlar
3 eğitimde bilim felsefesini tanımlar
4 eğitimde bilim felsefesini tanımlar
5 eğitim ve bilim felsefesini tartışır.
6 eğitim ve bilim felsefesini tartışır.
7 eğitim ve bilim felsefesini tartışır.
8 eğitim ve bilim felsefesini tartışır.
9 ara sınav
10 bilim felsefesi ve eğitim üzerine yorum yapar.
11 bilim felsefesi ve eğitim üzerine yorum yapar.
12 bilim felsefesi ve eğitim üzerine yorum yapar.
13 konu ile ilgili araştırmaları inceler.
14 konu ile ilgili araştırmaları inceler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445385 eğitimde bilim felsefesini tanımlar
2 1445398 eğitim ve bilim felsefesini tartışır.
3 1445423 bilim felsefesi ve eğitim üzerine yorum yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.