Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Preparasyon Tekniklari 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde preparat hazırlamak için uygulanan teknikleri, materyalin toplanması ve hazırlanmasından incelenmesine kadar olan işlem basamakları, kullanılan cihaz ve kimyasalları teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN, Prof. Dr. Leyla DEMİRSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ders notları, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler, ppt sunumlar ve konularla ilgili web siteleri. 2. Ruzin, S. E., 1999. Plant Microtechnique and Microscopy. Oxferd University Pres. ISBN 0-19-508956-1. 322 p. 3. Schichnes, D., Nemson, J., Sohlberg, L. and Ruzin, S. E., 1999. Microwave Protocols for Paraffin Microtechnique and In Situ Localization in Plants. Microscopy and Microanalysis, 4, 491-496. 4. Aşkın, M. A., 1989. Düzensiz Meyve Veren Bazı Kaysı Çeşitlerinde Biyolojik Çalışmalar. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi. 5. Beyhan, N., 1993. Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinin Çiçek Gelişim Safhaları ve Çiçek Biyolojileri Üzerinde Bir Araştırma, O.M.Ü . Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 175 s. 6. Beyhan, N., 1995. Fındıkta Yumurtalık, Tohum Taslağı ve Embriyo Gelişimi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3–6 Ekim 1995 Adana, Cilt 1 Meyve, pp. 489–493. 7. Brooks, R.M., Bradley, M.V., Anderson, T.I., 1966. Plant Microtechnique Manual. Department of Pomology, University of California Davis (fifth Printing), 62 pp. 8. Eti, S., 1991. Bazı meyve tür ve çeşitlerinde değişik in vitro testler yardımıyla çiçek tozu canlılık ve çimlenme yeteneklerinin belirlenmesi. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 6(1): 69-80. 9. Odabaş, F., 1976. Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Üzümm Çeşişitlerinin Floral Gelişme Devrelerinin Tetkiki ile Gözlerin Bulundukları Yere Göre Verimliliğin Saptanması ve Bu Çeşitlerin Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Atatürk Üniv. Yayınları No. 466, Zir. Fak. Yayınları No. 219, Araştırma Serisi No. 141, Erzurum. 10. Paydaş, S., Kaşka, N., 1989. Adana, Alata ve Pozantı’da Çileklerde Çiçek Tomurcuğu Oluşumu ve Organ Taslaklarının Büyümeleri Üzerine Araştırmalar. Doğa TU Tar. ve Or. D. 13, 3/A:666-688.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin preparasyonunda genel terim ve kavramlar, materyalin toplanması, prepasyon yöntemleri, kullanılan laboratuar cihaz ve malzemeleri, örneklerin fiksasyonu, parafin yöntemi ve yöntemin işlem basamakları, mikrodalga tekniği, dehidrasyon, infiltrasyon ve parafine gömme, mikrotomlar, kesit alma, boyama, mikroskoplar ve dijital görüntüleme sistemleri, mikroskobik ölçümler ve mikrofotografilerde ölçek oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 10 2 20
15 Gösterme 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 12 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Preparasyon tekniklerine giriş. Genel terim ve kavramlar.
2 Materyalin toplanması. Preparat hazırlama yöntemleri.
3 Preparat hazırlamada kullanılan laboratuar cihaz ve malzemeleri.
4 Örneklerin fiksasyonu ve fiksasyon karışımları.
5 Örneklerin stereo mikroskopta açma yöntemi ile incelenmesi. Açma yönteminde kullanılan boyama ve ölçüm teknikleri.
6 Parafin yöntemi ve yöntemin işlem basamakları. Klasik parafin yöntemi ve parafin yönteminde mikrodalga tekniği.
7 Dehidrasyon, infiltrasyon ve parafine gömme.
8 Mikrotom tipleri (kızaklı, rotary ve diğerleri). Parafin bloklardan kesit alma. Kesit almada karşılaşılan problemler ve çözümler.
9 Çeşitli boyalar, parafin kesitleri boyama teknikleri.
10 Ara sınav.
11 Kesitlerin lama yapıştırılması ve lamel kapama.
12 Dijital mikroskoplarda görüntüleme sistemleri. Bilimsel fotomikrografı ölçeği çubuklarını kullanarak büyütme.
13 Detaylı incelemeler için preparasyon prosedürleri, SEM ve TEM.
14 Çeşitli dokulardan hazırlanan sabit preparatların incelenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441181 Çıplak gözle fark edilemeyen safhaları laboratuvar incelemesi sonucunda belirler.
2 1441187 Preparasyon incelemelerinde kullanılan yöntem ve optik cihazları bilir.
3 1441188 Bahçe bitkileri üretiminde tozlayıcı çeşitlerin çiçek tozu kalitesini belirler.
4 1441189 Çiçek tomurcuğu incelemelerine göre önceden verim ve ürün tahmininde bulunur.
5 1441306 Bahçe bitkilerindeki anatomik ve histolojik problemleri fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek