Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Sert kabuklu meyve türlerinde ıslah amaçları, ıslah yöntemleri ve ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen genetik materyallerin özellikleri konusunda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümit SERDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fullbright, W.D., 2003. A Guide to Nut Tree Culture in North America Vol 1. Northern Nut Growers Association, Michigan. Badenes, M.L., Byrne, D.H., 2012. Handbook of Plant Breeding. ISBN 978-1-4419-0762-2 e-ISBN 978-1-4419-0763-9. DOI 10.1007/978-1-4419-0763-9. Springer. Uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fındık, ceviz kestane, badem, antep fıstığı vb. sert kabuklu meyve türlerinde ıslah amaçlarının belirlenmesi, bu türlerde uygulanan ıslah teknikleri konusunda bilgi verilmesi, ıslah çalışmaları sonucunda elde edilen çeşitlerin ve anaçların önemli bazı özelliklerinin karşılaştırılması ve bundan sonraki çalışmalar için öncelikli konuların belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
49 Performans 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sert kabuklu meyve türlerinin genetiği ve biyolojik esasları
2 Sert kabuklu meyve türlerinde kullanılan genel ıslah yöntemleri
3 Sert kabuklu meyve türlerinde kullanılan yeni ıslah yöntemleri
4 Fındık ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
5 Fındık ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
6 Ceviz ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
7 Ceviz ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
8 Kestane ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
9 Ara sınavı
10 Kestane ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
11 Badem ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
12 Badem ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
13 Antep fıstığı ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
14 Antep fıstığı ıslahı konusunda yapılan çalışmalar, elde edilen genetik materyaller ve yeni ıslah amaçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282055 Fındık ıslahı konusunda yapılan çalışmaları öğrenir.
2 1282056 Ceviz ve badem ıslahı konusunda yapılan çalışmaları öğrenir
3 1282057 Kestane ve antep fıstığı ıslahı konusunda yapılan çalışmaları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5
2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3
3 5 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek