Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Pleurotus spp., Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, Volvariella volvacea, Flammulina velutipes ve Auricularia spp. gibi mantar türlerinin yetiştiriciliğindeki temel uygulamaları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pekşen, A., Mantar Yetiştiriciliği Ders Notları, Samsun. Miles, P. G., ve Chang, S. T0. 204. Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact. CRC Press. Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Zied, D. C., ve Pardo-Giménez, A. (Eds.). 2017. Edible and Medicinal Mushrooms: Technology and Applications. John Wiley ve Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pleurotus spp., Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, Volvariella volvacea, Flammulina velutipes ve Auricularia spp. gibi farklı mantar türlerinin sistematikteki yeri, tarihçesi, ekonomik önemi, insan beslenmesindeki yeri, morfolojik özellikleri, çevresel istekleri, mantar üretim tesisleri, yetiştirme sistemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
24 Seminer 4 20 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pleurotus yetiştiriciliği Pleurotus üretimi
2 Pleurotus yetiştiriciliği Pleurotus üretimi
3 Pleurotus yetiştiriciliği Pleurotus üretimi
4 Dünyada ve Türkiye’de Pleurotus türleri üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin yeni makaleler ışığında tartışılması. Pleurotus üretimi
5 Lentinula edodes yetiştiriciliği Lentinula edodes üretimi
6 Lentinula edodes yetiştiriciliği Lentinula edodes üretimi
7 Dünyada ve Türkiye’de Lentinula edodes üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin yeni makaleler ışığında tartışılması. Lentinula edodes üretimi
8 Ganoderma lucidum yetiştiriciliği Ganoderma lucidum üretimi
9 Ara sınav
10 Ganoderma lucidum yetiştiriciliği Ganoderma lucidum üretimi
11 Volvariella volvacea yetiştiriciliği Ganoderma lucidum üretimi
12 Flammulina velutipes yetiştiriciliği Flammulina velutipes üretimi
13 Diğer kültürü yapılan mantar türlerinin yetiştiriciliği Flammulina velutipes üretimi
14 Dünyada ve Türkiye’de diğer mantar türlerinin üretimindeki son gelişmeler ve yeniliklerin yeni makaleler ışığında tartışılması. Flammulina velutipes üretimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506653 Farklı mantar türlerinin morfolojik özellikleri, biyolojisi ve ekolojik isteklerini bilir.
2 1506654 Farklı mantar türlerinin yetiştiriciliğini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3
2 4 4 5 3 4 4 2 4 5 3 3 5 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek