Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH715 Bağ Islahının Esasları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bağ ıslahının amaçları, gelişmeler, dünya ve Türkiye’deki son durumu teorik olarak öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Doç. Dr. Bülent KÖSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reynolds, A., 2015. GrapevineBreedingProgrammes fort he Wine Industry. Elsevier, WoodHeadPubl. 467p. Adam-Blondon A.F.,Martinez-Zapatez J.M., Cole, C., 2011. Gevetic, GenomicsandBreeding of Grapes. CRC Press. 360p. Jnick, J., 1975. Advances in FruitBreeding. PurdueUniv. Press., Indiana, USA. 130-152p. Prohenz, J.,Nuez, F., Carena, M.J., 2012. Handbook of PlantBreeding. FruitBreeding. 225-262p. Kang, M.S., 2002. Quantitative Genetics, GenomicsandPlantBreeding. Cabi Publ. 392p. Hancock, J.,F., 2008. TemperateFruitCropBreeding. Springer. 197-233p. Jain, S.M.,Priyadarshan, P.M., 2009. BreedingPlantationTreeCrops: TropicalSpecies. 161-190p. Pogracz, D.P. 1983. GrapeRootstocks. Ollat, N.,Bordenave, L., Tandonnet J.P., Boursiquot J.M., Marguerit, E., 2016. Grapevinerootstocks: originsandperspectives. ActaHort1136 : 11-22. Töpfer, R.,Hausmann, L., Harst, M., Maul, E., Zyprian, E., Eibach, R., 2011. New HorizonsForGrapevineBreeding. Fruit, VegetableandCerealScienceandBiotech., 5: (SpIssue), 79-100p. Keller, M., 2010. TheScience of Grapevines: AnatomyandPhysiology. ElsevierPubl. 391p. Jackson, R.S., 2015. Wine Science, Fourth Ed. Principlesand Applications. ElsevierScience ve TechnologyBooksPubl. 1015p. Kole, C., 2017. GenomeMappingandMolecularBreeding in Plants. Volume 4, Fruitsand Nuts. Springer 383 p.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağcılık ve üzüm, asmanın orijini ve doğal değişim, somatik değişim, asmada genetik ve moleküler ıslah yöntemleri, hastalıklara dayanım mekanizması, seleksiyon, melezleme, poliploidi ve mutasyon ıslahı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 15 25 1
6 Uygulama/Pratik 15 10 1
24 Seminer 4 15 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 15 1
51 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 8 128
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
24 Seminer 2 2 4
51 Sözlü Sınav 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihçe
2 Gen merkezleri
3 Asma ıslahının temel esasları
4 Asma ıslahının temel esasları
5 Asma ıslahının temel esasları
6 Asma ıslahının temel esasları
7 Asmalardaki biyolojik kusurluklar ve nedenleri
8 Sınav haftası
9 Asmalardaki biyolojik kusurluklar ve nedenleri
10 Seleksiyon ıslahı
11 Melezleme ıslahı
12 Poliploidi ve Mutasyon Islahı
13 Asmalardaki bazı özelliklerin kalıtımı
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500144 Asma ıslahının amaçlarını öğrenir
2 1500145 Asma ıslahında kullanılan yöntemleri bilir
3 1500146 Asmada anaç-kalem ilişkisi hakkında yorum yapar
4 1500147 Üzüm tüketim şekillerine göre ıslah programlarının hedeflerini öğrenir.
5 1500148 Asma ıslahındaki son gelişmeleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4
2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek