Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Give knowledge on morphology and physiology of flower bulbs, preparation techniques for flowering and storage.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

De Hertogh, A., Le Nard, M., 1993. The Physiology of Flower Bulbs. Elsevier. 811pp. De Hertogh, A. A., 1989. Holland Bulb Forcer’s Guide. 4.Edition International Bulb Center, Hillegom, The Netherlands, 269 pp. Rees, A.R., 1972. The growth of Bulbs. Academic Press, London 311 pp.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Morphology and physiology of flower bulbs, preparing for flowering in freesia, tulip, iris and narcissus bulbs, storage.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 5 5 25
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
49 Performans 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 The morphology of flower bulbs, such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
2 The morphology of flower bulbs, such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
3 The physiology of various flower bulbs, such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
4 The physiology of various flower bulbs, such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
5 The life cycles of flower bulbs
6 The life cycles of flower bulbs
7 The life cycles of flower bulbs
8 The preparing the flower bulbs for flowering
9 The preparing the flower bulbs for flowering
10 The forcing and storage of various flower bulbs such as freesia, tulip, iris, lilies,hyacinths and narcissus
11 The forcing and storage of various flower bulbs such as freesia, tulip, iris, lilies,hyacinths and narcissus
12 The research studies on the physiology of flower bulbs
13 The research studies on the physiology of flower bulbs
14 The research studies on the physiology of flower bulbs
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277693 To get knowledge about the morphology of flower bulbs, such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
2 1277694 To get knowledge about the physiology of various flower bulbs, such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
3 1277695 To get knowledge about the life cycles of flower bulbs
4 1277696 To get knowledge about the preparing the flower bulbs for flowering, forcing and storage of various flower bulbs such as freesia, tulip, iris, lilies, hyacinths and narcissus
5 1277697 To get knowledge about the research studies on the physiology of flower bulbs

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4
5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek