Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Plants face with different effects of biotic and abiotic factors their around during life time. Plants that can develop resistance to this effects or reduce the level of impcatness, can easily survive in those environments. But the more intensity and diversity of stress is the lower quality and period of life. In order to make plants resistant to stress factors, continuous research is being carried out. Stress factors effect many metabolic and physiological events during plants life time. Biotic and abiotic stress factors will be given for horticultural plants (fruits, vegetables, ornamental plants and vines) considering in case of these stress, the response of plants and resistance mechanisms developed by plants.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fisun Gürsel ÇELİKEL, Prof Dr. Leyla DEMİRSOY, Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taiz L., Zeiger E., 2002. Plant Physiology. 3rd ed., Sinauer Associates, Sunderland. Ordog V., Molnar Z., 2011. Plant Physiology. XMLmind XSL-FO Converter. Széchenyi. Shabala, s., 2017. Plant Stress Physiology, 2nd Edition School of Land and Food University of Tasmania Australia Srinivasa Rao N.K., Shivashankara, K.S., Laxman, R.H., 2016. Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops. Springer India

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stress factors are divided into biotic and abiotic stress for horticultural plants. There are many abiotic stress factors. These are drought, salinity, high or low temperatures, radiation, plant nutrient, mechanical effects such as wind and snow, air pollution, toxins etc. Biotic factors are disease agents, wild plants, insects, microorganisms, animals. These stress factors effects plants life time or quality. But sometimes plants can develop resistance against to these stress factor, thus they can continue their life.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 3 5 15
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 5 5 25
54 Ev Ödevi 3 11 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction, stress terminology and response to stress
2 Abiotic and biotic stress factors for horticultural plants
3 Water stress and effects on horticultural plants
4 Salt stress and effects on horticultural plants
5 High temperature stress and effects on horticultural plants
6 Low temperature stress and effects on horticultural plants
7 Light stress and effects on horticultural plants
8 Pest and disease stress and effects on horticultural plants
9 Excess water stress and effects on horticultural plants
10 Oxidative stress and effects on horticultural plants
11 Air pollution stress and effects on horticultural plants
12 Heavy metal stress and effects on horticultural plants
13 Mechanisms of resistance to stress for horticultural plants
14 Mechanisms of resistance to stress for horticultural plants

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501000 To get knowledge on stress terminology and response to stress
2 1501001 To get knowledge on stress factors (abiotic and biotic factors)
3 1501002 To get knowledge on types of stress (water stress, salt stress, high and low temperature stress, light stress, pest and disease stress, excess water stress)
4 1501003 To get knowledge on the other types of stress (oxidative stress, air pollution stress, heavy metal stress)
5 1501004 To get knowledge on mechanisms of resistance to stress

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
2 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek