Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAH727 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Genel olarak pekçok bitki türünün toplam kuru ağırlığının %50-80’inin karbonhidratlar oluşturmaktadır. Karbonhidratların çok yıllık bitkilerde özellikle meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmelerindeki rolleri büyüktür. Meyve ağaçlarının iyi bir büyüme ve gelişme ile çiçeklenme, meyve tutumu ve veriminde karbonhidratlar birincil etkiye sahiptir. Bu dersin amacı meyve ağaçlarında karbonhidratların önemi, meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmeleri ile verimlilikleri üzerine karbonhidratların etkileri hakkında öğrencilere bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Kacar, B.; Katkat, V., Öztürk, Ş., 2010. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım. 4. Baskı. Yayın No:848. İstanbul, 556 s. - Kadıoğlu, A., 1999. Bitki fizyolojisi. Lokman Yay Tic A.Ş. Erzurum, 377 s. - Kocaçalışkan, İ., 2008. Plant Physiology, Nobel yayın no: 1338, Ankara. - Taiz, L.; Zeiger, E., 2008. Plant Physiology, (Ed. İ. Türkan), Palme yayıncılık, Ankara. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyumlarda sunulan araştırmalar ile ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karbonhidratların tanımlanması ve sınıflandırılması, karbonhidratların meyve ağaçlarındaki önemi, meyve ağaçlarındaki depo formları, mevsimsel değişimi ve özellikleri, karbonhidratların fizyolojik olaylardaki etkileri, bitkilerde karbonhidratların oluşumunu ve dağılımını etkileyen iç ve dış faktörler, karbonhidratlar ile vegetatif ve generatif gelişme arasındaki ilişkiler, verim ve kaliteye karbonhidratların etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 3 8 24
27 Makale Yazma 2 8 16
28 Makale Kritik Etme 7 8 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
51 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meyve ağaçlarında karbonhidratların önemi ve sınıflandırılması
2 Meyve ağaçlarında karbonhidratların mevsimsel değişimi
3 Meyve ağaçlarında karbonhidratların mevsimsel değişiminde etkili olan faktörler
4 Meyve ağaçlarında karbonhidratların oluşumu
5 Karbonhidratların dağılımını etkileyen iç faktörler
6 Karbonhidratların dağılımını etkileyen dış faktörler
7 Meyve ağaçlarında karbonhidratların fizyolojik olaylardaki etkileri
8 Ara sınavı
9 Meyve ağaçlarında karbonhidratların morfolojik büyümeye etkileri
10 Meyve ağaçlarında karbonhidratlar ile vegetatif gelişme arasındaki ilişkiler
11 Meyve ağaçlarında karbonhidratlar ile generatif gelişme arasındaki ilişkiler
12 Meyve ağaçlarında karbonhidratların verimlilik ve kalite arasındaki ilişkiler
13 Konu ile ilgili değişik meyve tür ve çeşitlerinde yapılan araştırmaların incelenmesi
14 Konu ile ilgili değişik meyve tür ve çeşitlerinde yapılan makalelerin tartışılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499403 Meyve ağaçlarında karbonhidratların önemini ve görevlerini bilir.
2 1499404 Meyve ağaçlarında karbonhidratların fizyolojik olaylardaki etkilerini bilir.
3 1499405 Meyve ağaçlarında karbonhidratların dağılımını bilir.
4 1499406 Meyve ağaçlarında karbonhidratların verim üzerine olan etkilerini bilir
5 1499407 Meyve ağaçlarında karbonhidratların meyve kalitesi üzerine olan etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74358 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 74375 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 74374 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 74372 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 74373 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 74370 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 74371 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 74367 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 74368 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 74369 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 74364 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 74365 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 74366 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 74363 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 74362 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 74361 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 74360 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 74359 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4
4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4
5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek