Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Fenle ilgili öğretme ve öğrenme yöntemlerinin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi vermek, fen bilimlerinin anlaşılması ve fen bilimlerine karşı ilginin artırılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.. Dr. Tohit GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Martin, R. Sexton, C., Wagner, K. and Gerlovich, J. (1998). Teaching Science for All Children. Allyn and Bacon. 2.Labinowicz, E. The Piaget Primer Thinking-Learning-Teaching. Addison Wesley Publishing. 3.Althouse, R.(1998). Investigation Science with Young Children. Teachers College Pres. 4.Abruscato, J.(2000). Teaching Children Science. Allyn and Bacon. 5.Skamp, K.(2001). Teaching Primary Science Contructively. Thomson.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye’de fen öğretimi,Çağdaş Fen Eğitimi nedir, nasıl olmalıdır. fen öğretiminde strateji, yöntem ve teknikler, aktif öğrenme, proje yaklaşımı, buluş yoluyla öğrenme, uygun materyal kullanma, öğrenme ortamının ve öğretim yönteminin anlamlı öğrenme üzerindeki etkileri, alanla ilgili makale inceleme. Fen bilgilerinin günlük yaşamdaki kullanımı ve önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 9 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 9 63

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen nedir?
2 Çağdaş Fen Eğitimi nasıl olmalıdır
3 Fen okur-yazarlığı ve bilgi kullanma
4 Dünyada ve Türkiye’de fen öğretimi
5 Fen öğretiminde strateji, yöntem ve teknikler, uygun materyal kullanma
6 Öğrenme ortamının ve öğretim yönteminin anlamlı öğrenme üzerindeki etkileri
7 Aktif öğrenme
8 Probleme dayalı öğrenme
9 Ara sınav
10 Proje Tabanlı Öğrenme
11 Bağlam temelli öğrenme
12 Model ve modelleme
13 Deneyler ve fen öğretimi alanla ilgili makale inceleme.
14 Deneyler ve fen öğretimi alanla ilgili makale inceleme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94655 1225270 Fen öğretiminde strateji, yöntem ve teknikler, uygun materyal kullanma
94656 1225273 Fenle ilgili öğretme ve öğrenme yöntemlerinin nasıl kullanılacağını bilir
94657 1225276 Fen bilimlerine karşı ilginin artırılmasını sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.