Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi İfbe608 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilgisayar destekli fen eğitiminin önemini öğretmek ve ilköğretim fen sınıflarında etkin bir şekilde kullanma bilgi ve becerisini öğretmen adaylarına kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erol TAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık. Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100–111.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar destekli fen öğretiminin fen sınıflarında kullanılması, BDFÖ’nin teorik temelleri, alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, teknoloji bilgisi, bilgisayar destekli materyalleri geliştirme, amaca yönelik fen kavramlarının tasarımı, bilgisayar sayfalarının dizaynı, bilgisayar destekli kavram haritalarının geliştirilmesi, bilgisayar destekli anlam çözümleme tabloların geliştirilmesi, bilgisayar destekli animasyon kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Literatür taraması ile birlikte bilgisayar destekli eğitimin Türkiye ve dünyadaki gelişiminin aşamalı alarak tartışılması 2
2 Fen ve teknoloji derslerinde bilgisayar destekli fen öğretiminin kullanım şekilleri konularının işlenmesi 2
3 Bilgisayar destekli öğretimin teorik ve felsefi temelleri 2
4 Bilgisayar destekli eğitimde alan, alan eğitimi ve teknoloji bilgisinin önemi ve bu üç alanın aynı anda kullanılması 2
5 Bilgisayar destekli fen eğitimi ve program geliştirmenin temelleri arasındaki ilişkilerin öğretilmesi 2
6 Bilgisayar destekli fen eğitimi ile konu, kavram ve ünite bazında materyal geliştirme çalışmalarında kullanılan temel kriterlerin öğretilmesi 2
7 Amaca yönelik fen kavramlarının klasik tasarım süreçlerinin öğretilmesi 2
8 Bilgisayar destekli fen eğitiminde kullanılan yaygın programlama dillerinin tanıtılması 2
9 Ara sınav 2
10 Materyallerin teknolojik tasarımında kullanılan uluslar arası kriterlerr 2
11 Bilgisayar destekli kavram haritalarının geliştirilmesi 2
12 Bilgisayar destekli anlam çözümleme tabloların geliştirilmesi 2
13 Bilgisayar destekli animasyon kullanımı 2
14 Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirmenin yapılması 2
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91018 1420864 Bilgisayar destekli öğretimin fen öğretimine katkısını kavrar.
91019 1425453 Bilgisayar destekli fen öğretiminin tarihsel gelişim sürecini kavrar.
91020 1403331 Günümüz bilgisayar destekli öğretiminin sınırlarını algılar.
91021 1414644 Bilgisayar destekli öğretimin diğer öğretim yöntemlerine göre üstün taraflarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.