Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerine uygun laboratuar etkinlikleri geliştirilmesi ve uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Soner ERGÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çepni, Salih. 2008; Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I, Celepler Matbaacılık, Trabzon Çepni, Salih. 2008; Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II, Celepler Matbaacılık, Trabzon

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi İlköğretimin ikinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 25 1
6 Uygulama/Pratik 14 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 14 25 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56
54 Ev Ödevi 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
2 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
3 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
4 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
5 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
6 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
7 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
8 İlköğretimin birinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
9 Ara sınav
10 lköğretimin ikinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
11 lköğretimin ikinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
12 lköğretimin ikinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
13 lköğretimin ikinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
14 lköğretimin ikinci kademesine uygun laboratuar etkinliklerinin geliştirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125126 1447372 Laboratuar yaklaşımlarını kavramak
125127 1447383 Her bir yaklaşıma uygun etkinlik geliştirmek
125128 1447393 Laboratuarlarda basit araç gereç kullanarak ilköğretim birinci ve ikinci kademelerine uygun etkinlikler geliştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.