Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501047932011 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi İfbe612 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Temel fen kavramlarının tarihsel süreçteki gelişim süreçlerinin bilinip, geçmişteki süreçlerin günümüz fen bilimlerine etkilerini incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sagan, C., Tanrının Kapısını Çalan Bilim, Çeviren Reşit Aşçıoğlu, Altın Kitapları, İstanbul, 2007 Sagan, C., Cosmos, Çeviren Reşit Aşçıoğlu, Altın Kitapları, İstanbul, 2007 Demirsoy, A., Son İmparatora Öğütler, Ankara, 2004 Demirsoy, A., Evrenin Çocukları, Ankara, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel fen kavramları, bu kavramların tarihsel gelişim süreçleri, Bruno, Pascal, Descartes, Newton, Einstein, Darwin gibi bilim adamlarının görüşleri ve bugünkü fen bilimlerine etkileri, Khuncu ve Poperci yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel fen kavramlarının neler olduğu
2 Fen bilimlerinin önemi
3 İlkçağlarda fen bilimlerinin gelişimi
4 İlkçağlardaki bilim insanlarının düşünceleri ve ortaya çıkardığı fikirler
5 Orta çağda fen bilimlerinin gelişimi
6 Ortaçağdaki bilim insanlarının düşünceleri ve ortaya çıkardığı fikirler
7 Yakınçağda fen bilimlerinin gelişimi
8 Ara sınav
9 Yakınçağdaki bilim insanlarının düşünceleri ve ortaya çıkardığı fikirler
10 Temel fen kavramlarının ilkçağ, ortaçağ ve yakınçağdaki gelişiminin genel değerlendirmesi
11 Temel fen kavramlarının tarihsel gelişimin günümüze etkileri
12 Günümüzde temel fen kavramlarının öğretimi
13 Geçmişten günümüze kadar fen alanındaki bilim insanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi
14 Temel fen kavramlarının günümüzdeki önemi ve etkileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114419 1184261 Temel fen kavramlarının neler olduğunu bilir.
114420 1193545 Fen bilimlerinin önemini açıklayabilir.
114421 1181159 Geçmişteki bilim insanlarının görüşlerini bilir ve tartışabilir.
114422 1189208 Temel fen kavramlarının tarihsel süreçteki gelişimini bilir ve günümüzle karşılaştırabilir.
114423 1194966 Bilim tarihi hakkında genel bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.