Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Fen bilimleri çerçevesinde öğrenilen bilgilerin günlük yaşamda kullanılmasının önemini ve fen kafalılığın günlük yaşam ile toplumsal gelişmede etkili olduğunu kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Atasoy, B. ,(2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın. Ankara. 2)Aydoğdu, M.,(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 3)Demirel, Ö.,(2006). Eğitimde Yeni Yönelimler. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4) Novak, J. D. and Gowin, D. B. ,(1984). Learning how to learn- Cambridge University Pres. UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkeleri; Fen Eğitiminin toplumsal önemi; Fen bilimlerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi; Günlük yaşamda kullanılan malzemeler, üretimleri, kullanımları, çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri; Organik malzemelerin üretimi ve kullanımının önemi; İnsan biyolojisi ve sağlığının fen eğitimindeki yeri ve önemi; Fen eğitiminde ilk yardım, ilk yardımın günlük yaşamdaki önemi; Teknolojik ürünlerin ve petrol ürünlerinin özellikleri; Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 25 1
6 Uygulama/Pratik 14 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 14 25 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
21 Rapor Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2 Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkeleri
3 Fen Eğitiminin toplumsal önemi
4 Fen bilimlerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi
5 Fen bilimlerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ve örneklendirilmesi
6 Fen bilimlerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ve örneklendirilmesi
7 Günlük yaşamda kullanılan malzemeler, üretimleri, kullanımları, çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri
8 Organik malzemelerin üretimi ve kullanımının önemi;
9 İnsan biyolojisi ve sağlığının fen eğitimindeki yeri ve önemi
10 İnsan biyolojisi ve sağlığının fen eğitimindeki yeri ve önemi
11 Fen eğitiminde ilk yardım, ilk yardımın günlük yaşamdaki önemi
12 Teknolojik ürünlerin ve petrol ürünlerinin özellikleri
13 Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi
14 Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222193 Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkelerini anlar ve açıklar
2 1222211 Fen Eğitiminin toplumsal önemini anlar ve yorumlar
3 1222219 Fen bilimlerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesini anlayarak uygular ve değerlendirir
4 1222228 Günlük yaşamda kullanılan malzemeler, üretimleri, kullanımları, çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini anlar ve ilişkilendirir
5 1222233 Organik malzemelerin üretimi ve kullanımının önemini anlar ve karşılaştırarak uygular
6 1222270 İnsan biyolojisi ve sağlığının fen eğitimindeki yeri ve önemini anlar ve ilişkilendirir
7 1222290 Fen eğitiminde ilk yardımı anlamak ve günlük yaşamda ilk yardımın önemini uygulamak.
8 1222296 Teknolojik ürünlerin ve petrol ürünlerinin özelliklerini anlayarak karşılaştırır ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.