Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin fen eğitiminde kullanılan modeller ve modelleme süreçleri ile ilgili teorik bilgilerle donatılmaları ve yeni modeller geliştirebilecek duruma gelmelerinin sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Gilbert, J.K., Boulter, C. (2000). Developing models in science education, Kluwer Academic Publishers, Netherlands. • Gilbert, J. K., Boulter, C. (1998). Models in explanations, Part 1: Horses for courses? International Journal of Science Education, 20, 1, 83-97. • Gilbert, J. K., Boulter, C. (1998). Models in explanations, Part 2: Whose voice? Whose ears?, International Journal of Science Education, 20, 2, 187-203. • Fraser, B., Tobin, K. (2003). International Handbook of Science Education, Springer Berlin Heidelberg. • Grosslight, K., Unger, C., Jay, E., Smith, C. (1991). Understanding models and their use in science: Conception of middle and high school students and experts. Journal of Research in Science Teaching, 29, 799-822.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teori, model ve gerçek- Modellerin işlevleri- Modellerin sınıflandırılması- Modellerin özellikleri- Modelleme süreçleri- Öğrenciler ve modeller- Fen eğitiminde kullanılan modellere ait modelleme süreçleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Teori, model ve gerçek tanımları
3 Teori, model ve gerçek tanımları
4 Modellerin işlevleri
5 Modellerin işlevleri
6 Modellerin sınıflandırılması
7 Modellerin sınıflandırılması
8 Ara sınav
9 Modelleme süreçleri
10 Modelleme süreçleri
11 Öğrenciler ve modeller
12 Öğrenciler ve modeller
13 Fen eğitiminde kullanılan modellere ait modelleme süreçleri
14 Fen eğitiminde kullanılan modellere ait modelleme süreçleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
102179 1225480 Teori, model ve gerçek kavramlarını açıklar.
102180 1225496 Modellerin işlevlerini açıklar
102181 1225502 Modellerin sınıflandırılmasını yapar
102182 1225504 Modellerin özelliklerini açıklar
102183 1225508 Modelleme süreçlerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.