Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Katılımcıların fen eğitiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim ile ilgili teorileri ve kavram yanılgılarının öğrenmedeki rolünü öğrenmeleri, ayrıca fen eğitimindeki değişik kavramların öğretilmesinde yeni kavramsal öğretim aktivitelerini tasarlayacak hale gelmeleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Duit, R., Treagust, D.F. (2003). Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching and learning, International Journal of Science Education, 25, 6, 671-688. • Gilbert, J. K., Watts, D. M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions, Studies in Science Education, 10, 67-98. • Hewson, P. V. (1981). A conceptual change approach to learning science, European Journal of Science Education, 3, 4, 383-396. • Hewson, P. V. (1982). A case study of conceptual change in special relativity: The influence of prior knowledge in learning, European Journal of Science Education, 4, 1, 61-78. • Posner, G., Strike., K., Hewson, P., Hartzog, W. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change, Science Education, 66, 211-227.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilginin yapılandırılması- Kavram yanılgıları- Kavramsal değişimin- Eğitimde kavram yanılgılarının dikkate alınması-Bir aktivite örneği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Bilginin yapılandırılması
3 Bilginin yapılandırılması
4 Kavram yanılgıları
5 Kavram yanılgıları
6 Kavramsal değişim
7 Kavramsal değişim
8 Ara sınav
9 Kavramsal öğretim aktiviteleri tasarlanması
10 Kavramsal öğretim aktiviteleri tasarlanması
11 Kavramsal öğretim aktiviteleri tasarlanması
12 Kavramsal öğretim aktiviteleri tasarlanması
13 Kavramsal öğretim aktiviteleri tasarlanması
14 Kavramsal öğretim aktiviteleri tasarlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
102208 1450608 Bilginin yapılandırılmasını açıklar
102209 1450616 Kavram yanılgısı kavramını açıklar
102210 1450619 Kavramsal değişimi açıklar
102211 1450624 Fen eğitimindeki değişik kavramların öğretilmesinde yeni kavramsal öğretim aktivitelerini tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.