Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılşt. İfbe626 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yaşam temelli yaklaşımının temel ilkelerini ve uygulama modellerini kavramalarını sağlamak, bu alanda material geliştirme becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Güner Tural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fullan, M. G. 1991.; The New Meaning of Educational Change, Cassell, London, England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşam temelli öğrenme ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 28 28
20 Rapor Hazırlama 1 28 28
28 Makale Kritik Etme 5 12 60
29 Bireysel Çalışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşam temelli öğretim ve dayandığı bilimsel ilkeler
2 Günümüzde yaşam temelli yaklaşıma dayalı yapılan programların incelenmesi
3 Yaşam temelli öğretimin fen eğitiminde kullanılması
4 Yaşam temelli yaklaşım modelleri
5 Temel fen kavramları ve günlük hayatla ilişkisi
6 Yaşam temelli yaklaşım alanında yürütülen lisansüstü tezlerin incelenmesi
7 Arasınav
8 Yaşam temelli yaklaşıma yönelik materyal geliştirmede dikkat edilecek hususlar
9 Fen eğitimine yönelik geliştirilen materyaller
10 Yaşam temelli yaklaşıma yönelik materyal geliştirme çalışmaları
11 Yaşam temelli yaklaşıma yönelik materyal geliştirme çalışmaları
12 Yaşam temelli yaklaşıma yönelik materyal geliştirme çalışmaları
13 Geliştirilen bağlamların tartışılması
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1411630 Yaşam temelli yaklaşımının temel felsefesini açıklayacak.
2 1414665 Yaşam temelli yaklaşımda öğrenme ortamlarını ve öğretmenin görevlerini kavrayacak
3 1420065 yükseköğretimde yaşam temelli yaklaşım uygulamalarını tanıyacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.