Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları İfbe627 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının temel ilkelerini ve uygulama modellerini kavramalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Güner Tural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Campbell, N.A., Reece,J.B., Mitchell, L.G.1999; Biology, Fifth Edition, World Student Series, Addison Wesley Longman, San Francisco Jonassen, D. 1991; Evaluating Constructivistic Learning, Educational Technology, 31,5

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı ve modelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 28 28
28 Makale Kritik Etme 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılandırmacı yaklaşımın tarihi gelişimi
2 Günümüzde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı yapılan programların incelenmesi
3 Yükseköğretimde yapılandırmacı yaklaşım
4 Yapılandırmacı yaklaşım modelleri
5 Fen Eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım uygulamaları
6 Yapılandırmacı yaklaşım alanında yürütülen lisansüstü tezlerin incelenmesi
7 Arasınav
8 Kavram yanılgılarını tespit etme yolları
9 Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları
10 Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik materyal geliştirmede dikkat edilecek hususlar
11 Fen eğitimine yönelik geliştirilen materyaller
12 Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik materyal geliştirme çalışmaları
13 Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik materyal geliştirme çalışmaları
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88643 1439279 yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının temel felsefesini açıklayacak.
88644 1439284 yapılandırıcı yaklaşımda öğrenme ortamlarını ve öğretmenin görevlerini kavrayacak.
88645 1439289 yükseköğretimde yapılandırıcı yaklaşım uygulamalarını tanıyacak.
88646 1439319 yapılandırıcı öğrenme yaklaşım modellerini ve uygulamalarını planlayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.