Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Fen öğretiminin daha iyi olabilmesi için öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi geliştirilmesi konusunda bilgi elemanları, yetenek, tutum ve öğrenme ile ilgili durumları algılanışı ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve Fen öğretiminin daha iyi yapılabileceğini tartışabilmek, öğrenmeyi etkileyen faktörleri fen açısından incelemektir. Ayrıca Didaktiksel Dönüşüm Teorisinin önemini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ergun M. Fen Bİlimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. 2018 [2] Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: La Pensée Sauvage Ed.7. [3] Collette, A., Chiappetta, E. Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. Santa Clara: Times Mirror College Publication, 1984. [4] Gücüm, B., F. Kaptan. "Dünden Bugüne İlköğretim Fen Programları ve Öğretim" H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1992, 249-258.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ortaokullarda okutulan Fen Bilimleri ders içerikleri ve öğretim yöntemleri ile ilgili sorunların değerlendirmesi, eğitimde yapılandırmacı yaklaşım yeri ve önemi üzerinde durulması ve Didaktiksel Dönüşüm Teorisi kapsamında çalışmalar yapılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi
2 Fen öğretimi nedir? Fen öğretiminin çerçevesinin belirlenmesi ve temel kavramların tanımlanması
3 Fen Bilimleri öğretim programlarının irdelenmesi
4 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi kavramlarına giriş
5 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmalarının incelenmesi
6 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmalarının incelenmesi
7 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmalarının incelenmesi
8 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmalarının incelenmesi
9 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmalarının incelenmesi
10 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmasının gerçekleştirilmesi
11 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmasının gerçekleştirilmesi
12 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmasının gerçekleştirilmesi
13 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmasının gerçekleştirilmesi
14 Didaktiksel Dönüşüm Teorisi çalışmasının gerçekleştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548894 Fen öğretimi ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1548895 Fen öğretimi ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesini sorgular.
3 1548896 Fen öğretiminde problem çözmenin önemini kavrar.
4 1548897 Fen öğretimindeki durumları gözlemleyip bunlar arasındaki ortak ve farklı noktaların farkına varır.
5 1548898 Didaktiksel Dönüşüm Teorisini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75784 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75785 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75786 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75794 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 75793 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 75792 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 75791 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 75790 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75787 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75788 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75789 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.