Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

temel astronomi kavramlarını vermek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-R. Ekers, and J. Bell. 2000. Preserving the Astronomical Sky IAU Symposium 196. [2] R. Umar, Z. Z. Abidin, Z. A. Ibrahim, Z. Rosli, and N. Noorazlan. 2014. Research in Astronomy and Astrophysics (RAA). 14: 241-248. [3] J. Ponsonby. 1991. Journal of Navigation. 44: 392-398. [4] J. Nakajima, Y. Koyama, M. Sekido, N. Kurihara, T. Kondo, and K. Shibata (2001). [5] B. F. Burke, and F. Graham-Smith. 2010. An introduction to Radio Astronomy. Cambridge University Press, [6] Z. Abidin, R. Umar, Z. Ibrahim,Z. Rosli, K. Asanok, and N.Gasiprong. 2013. Publications of the Astronomical Society of Australia. 30: e047

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaları incelemek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 6 11 66
11 Soru-Yanıt 6 12 72
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 temel astronomi kavramlarını tanımlamak
2 temel astronomi kavramlarını tanımlamak
3 temel astronomi kavramlarını tanımlamak
4 temel astronomi kavramlarını tanımlamak
5 astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaları incelemek
6 astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaları incelemek
7 astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaları incelemek
8 astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaları incelemek
9 ara sınav
10 astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaları incelemek
11 astronomi ile ilgili araştırma yapmak
12 astronomi ile ilgili araştırma yapmak
13 astronomi ile ilgili araştırma yapmak
14 astronomi ile ilgili araştırma yapmak
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225641 temel astronomi kavramlarını bilmek
2 1225642 astronomi ile ilgili çeşitli araştırmaların farkına varmak
3 1225654 astronomi ile ilgili araştırma yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.