Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin zihninde canlandırmada sıkıntı yaşadıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları fen konularını daha iyi kavramalarına yardımcı materyaller olan animasyonların geliştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gümüştepe Y. (2004) Flash MX ile Animasyon Tasarlamak Seçkin Kitapevi Tekin, S. (2003) Flash MX Uygulamaları. Pusula Yayınevi Yakışan, M., Yel, M., & Mutlu, M. (2009) Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi(Hücre Konusu Örneği) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(2),129-139.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen derslerinde soyut kalan ya da canlandırılması normal şartlarda mümkün olmayan olaylarla ilgili animasyonlar geliştirme. Ders kitaplarını animasyonlarla zenginleştirme. Öğrencilerin zihninde canlandırmada sıkıntı yaşadıkları ve kavram yanılgılarına sahip oldukları fen konularını daha iyi kavramalarına yardımcı materyaller olan animasyonların geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 6 20 1
22 Proje Hazırlama 2 40 1
40 Proje Hazırlama 2 50 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 14 3 42
22 Proje Hazırlama 4 3 12
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 4 8 32
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
49 Performans 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen Eğitiminde Animasyonların Önemi
2 Animasyon yapılmasının öğretilmesi için Programın tanıtılması
3 Animasyon için renklerle, sembollerle çalışmaların yapılması
4 Zaman çizelgesi ve katmanların tanıtılması ve uygulamaların yapılması
5 Animasyona giriş ve Karelerle çalışmaların yapılması
6 Animasyon oluşturmak
7 Animasyonun hız, görüntü ve hareketlerinin ayarlanması ile ilgili uygulamalar
8 Ara sınav
9 Geçiş efektleriyle animasyonlar oluşturmak.
10 Etkileşimli düğmeler yapmak
11 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar ile ilgili senaryolar hazırlamak
12 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar ile ilgili senaryolar hazırlamak
13 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar geliştirmek
14 Fen kavramları ile ilgili animasyonlar geliştirmek
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225661 Dersin öğrenci sonunda fen ile ilgili animasyonlar hazırlayabilir.
2 1225671 Animasyon hazırlarken fen kavramlarını detaylı inceleme fırsatı bulur.
3 1225682 Fen kavramları ile ilgili kavramsal farkındalığı artar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
5 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
6 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
7 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
8 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.