Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBP703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrenmenin biyolojik olarak nasıl gerçekleştiğinin ve öğrenme için biyolojik hazırbulunuşluğun ne kadar önemli olduğunun kavranmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrenilmiş bilgilerin beyin tarafından nasıl korunduğunu kavratmaktır.Öğretme ve öğrenme süreçlerinin aynı zamanda biyolojik özelliklere bağlı olduğunu anlatmak. Öğrenmenin kalıcılığının biyolojik temellere göre gerçekleştiğinin farkına varmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Martin, R. Sexton, C., Wagner, K. and Gerlovich, J. (1998). Teaching Science for All Children. Allyn and Bacon. Labinowicz, E. The Piaget Primer Thinking-Learning-Teaching. Addison Wesley Publishing. Althouse, R.(1998). Investigation Science with Young Children. Teachers College Pres. Abruscato, J.(2000). Teaching Children Science. Allyn and Bacon. Skamp, K.(2001). Teaching Primary Science Contructively. Thomson.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre, hücre fizyolojisi, sinir doku ve sinir sistemi, Davranışın Biyolojik temelleri, Beyin ve beyin uyumlu öğrenme, hafıza ve beyin;, dDuyu ve algılama, bireysel farklılıklar; Çoklu zeka,öğrenmenin nörolojik temelleri, , yaşantı yoluyla öğrenme, görsel-işitsel öğretimi geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre ve hücre biyolojisi
2 Sinir doku ve fizyolojik özellikleri
3 Sinir sistemi
4 Beyin ve anatomik yapısı
5 Çevresel uyartılar ve duyu
6 Beyinde duyuların algılanması ve algıda seçicilik
7 Mesajların yönlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Beyin temelli öğrenme
10 Yaşam temelli öğrenme
11 Bilginin kaydedilmesi ve kullanılması
12 Anlamlı öğrenme nasıl gerçekleşir
13 Hafıza ve bilinçli algılama
14 Biyoteknolojik bilgi teknolojileri ve beyin

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443404 Genel öğretim yöntemlerinin algılanışını anlayabilme becerisi
2 1443415 Beyinin anatomik yapısı ve kısımlarının görevlerini anlama-anlatma becerisi
3 1443424 Öğrenmenin biyolojik olarak nasıl gerçekleştiğini bilme becerisi
4 1443426 Beyin temelli öğrenme ve kalıcı öğrenmede biyolojik faktörler
5 1443429 Bilginin beyinde nasıl işlendiği ve nasıl saklandığı ilşe ilgili algılama becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75773 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75774 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75775 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75783 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 75782 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 75781 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 75780 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 75779 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75776 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75777 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75778 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.