Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBP705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Outdoor eğitim ve araştırma alanını çevre temelinde açıklamak, matematiksel, fiziksel, kimyasal, teknik ve kültürel olguların, doğal ve kültürel arazi görünümünde doğal kuvvetlerin ve insan etkisinin, arazi kaynaklı işaretler yoluyla nasıl etkileşim içinde olduğunu tartışmak, outdoor eğitimin sağlık açısı, öğrenmenin farklı şekilleri ve çeşitli öğrenme çevrelerinin konsantre olmada, öğrenmede, sağlıkta ve motor gelişimdeki önemini paylaşarak geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alanda güncel ilgili literatür takip edilecektir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, doğal ve kültürel mirasın temeli oluşturduğu çevre sorunları, ekoloji ve sürdürülebilir gelişme konularını işler. Bundan dolayı, outdoor eğitimi, eğitim ve araştırma alanına çevresel anlamda odaklanmış bir konu alanı olarak açıklar, aynı zamanda outdoor didaktik bilgi alanının özel yönüne önem verir: bu, kültür ve doğal arazi gibi metin temelli olmayan uygulamaların ve metin temelli olan uygulamalarının gösterilmesi anlamına gelmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Okul Sistemi Fen_Bilimleri_Ogretmenlerinin_Okul_Disi.pdf
Outdoor_Learning_Environment_and_Sustain.pdf
2 Outdoor Eğitim nedir? 9 ekoloji temelli çevre eğitimi Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri.pdf
3 Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki temel derslere yönelik outdoor eğitim uygulamaları Teaching with the Sky (1).pdf
4 Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki temel derslere yönelik outdoor eğitim uygulamaları Teaching with the Sky (1).pdf
5 Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki temel derslere yönelik outdoor eğitim uygulamaları Teaching with the Sky (1).pdf
6 Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki temel derslere yönelik outdoor eğitim uygulamaları outdoor A Pedagogy of Place.pdf
7 “Yer”in önemi A Pedagogy of Place.pdf
8 Liderlik ve grup A Pedagogy of Place.pdf
9 Ara sınav
10 “Earth in Mind” adlı kitabın alan literatüründeki önemi
11 “Last Child in the Woods” adlı kitabın alan literatüründeki önemi
12 Deneyime Dayalı Öğrenme Yaklaşımı: “Deneyim ve Eğitim”
13 Türkiye’de Outdoor Eğitim nasıl olmalıdır?
14 Örnek ders plan sunumları
15 Örnek ders plan sunumları
16 Örnek ders plan sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214539 Arazide insan ve doğal kuvvetlerin işaretlerini tanımlama, yorumlama ve açıklama yeteneğini geliştirme
2 1214549 Doğa ve insan ekolojisi arasında ki bağlantıya ilişkin bilgi sahibi olmak
3 1214557 Pratik liderliği uygulama ve geliştirmede araç ve yöntem olan doğal çevre ve outdoor yaşama ilişkin geniş bilgi ve beceri sahibi olmak.
4 1214558 Öğrenmede farklı faktörlerin önemi ve insanların anlamasında çevrenin etkisine ilişkin bilgi ve anlayış kazanmak
5 1214572 Outdoor didaktiksel bilgini farklı konu alanı ve temalarla ilişkili olarak derinleştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.