Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı fen eğitiminde kullanılan yazılımların nasıl bir çalışma sürecinde hazırlandığı hakkında detaylı bilgi vermektir. Fen eğitiminde kullanılabilecek etkileşimli eğitim materyalleri tasarlanması bu dersin amaçlarındandır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Fraser B. J., Biddle B. J., Tobin K. G., Godd T. L., Goodson I. F. (1998) International handbook of science education, Springe [2] Anderson, L. S. (1996). Guide book for Developing an Effective Instructional Technology Plan Version 2.0. Retrieved October 12, 2011, from http://www2.msstate.edu/~lsa1/nctp/Guidebook.pdf [3] Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005a). Teachers Learning Technology by Design. Journal of Computing in Teacher Education, 21(3), 94–102. [4] Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005b). What Happens When Teachers Design Educational Technology? the Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131–152. doi:10.2190/0EW7-01WB-BKHL-QDYV [5] Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70. [6] Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing Technological Pedagogical Content Knowledge. Annual Meeting of the American Educational Research Association (pp. 1–16). New York City.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste belirtilen kavramlar ve konular sırası ile ele alınacaktır: Fen eğitiminde kullanılan eğitsel yazılımların içeriği nasıl ve kimler tarafından hazırlanır? Fen eğitiminde kullanılmak üzere web sayfası hazırlamada kullanılabilecek yazılımlar nelerdir? Resim işleme yazılımı, grafik, animasyon hazırlama yazılımı, video işleme yazılımı, ses işleme yazılımı ve fen eğitiminde kullanılan güncel yazılımların incelenmesi (Türkçe ve yabancı dillerdeki) ile ilgili bilgi verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi İFBE706-1.pdf
2 Fen eğitimindeki bilgisayar destekli eğitimin amaçlarının ele alınması
3 Fen eğitiminde eğitsel materyal hazırlanması sürecinin irdelenmesi
4 Fen eğitiminde eğitsel materyal hazırlanması sürecinin irdelenmesi
5 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımların örneklerle incelenmesi (Türkçe hazırlanmış olan yazılımlar)
6 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımların örneklerle incelenmesi (Yabancı dilde hazırlanmış olan yazılımlar)
7 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımlarındaki yeni eğilimlerin irdelenmesi
8 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımlarda resim işleme programlarının ele alınması
9 Ara sınav
10 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımlarda animasyon işleme programlarının ele alınması
11 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımlarda grafik işleme programlarının ele alınması
12 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımlarda video işleme programlarının ele alınması
13 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımlarda ses işleme programlarının ele alınması
14 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel yazılımların örneklerle incelenmesi (Türkçe hazırlanmış olan yazılımlar)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91128 1439418 Fen eğitimde bilgisayar destekli eğitimle ilgili temel kavramları bilir.
91129 1439453 Fen eğitiminde eğitsel materyal hazırlanma sürecini fark eder.
91130 1439460 Fen eğitiminde eğitsel materyal hazırlarken fen eğitimcisinin görevlerini kavrar.
91131 1439471 Fen eğitiminde hazırlanan eğitsel materyalde kullanılan programları uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75773 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75774 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75775 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75783 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 75782 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 75781 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 75780 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 75779 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75776 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75777 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75778 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.