Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bazı gelişmiş ülkelerdeki fen eğitimi programlarının incelenmesi ve gerek kendi aralarında gerekse Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırılmasıdır. Bu dersin amaçları arasında bulunan diğer önemli kısım ise aşağıdaki sorulara cevap verebilecek bilgi düzeyine sahip olmaktır: Gelişmiş olan bazı ülkelerin öğrencileri yapılan uluslararası fen sınavlarında başarılı olmalarının sebebi neler olabilir? Bu ülkelerin eğitim-öğretim programları hangi konuları içeriyor? Dersler nasıl planlanıyor ve uygulama nasıl gerçekleşiyor? Bu ülkelerde öğrencilere hangi tür bir fen eğitimi izlemeleri öneriliyor? Öğrenciler nasıl fen okuryazarlığına yöneltiliyor? Bu ülkelerdeki nasıl bir öğretmen yetiştirme programı söz konusu?

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERGUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Fraser B. J., Biddle B. J., Tobin K. G., Godd T. L., Goodson I. F. (1998) International handbook of science education, Springe [2] Balcı A. (2007) Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem Yayıncılık [3] Erginer, A. (2006) Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırmalar. Pegem A Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde aşağıda adı geçen kavramlar ve konular sırası ile ele alınacaktır: Türk Milli Eğitiminin amaçları nelerdir? Fen Eğitiminin genel amaçları ve öğretim programı, Türkiye’nin uluslararası fen eğitimi araştırmalarındaki yeri nedir? Ülkemizde örnek bir fen dersinin sınıf içi uygulanışı Bazı gelişmiş ülkelerin (Fransa, Japonya, Almanya, İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kanada) eğitim sistemleri ve bu ülkelerdeki fen eğitiminin amaçları ve uygulanma şeklinin örnek olaylarla incelemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi
2 Türk Milli Eğitim sisteminin amaçlarının ele alınması
3 Fen eğitimi izlencesinin irdelenmesi
4 Fen eğitiminde yapılan uluslar arası ölçme ve değerlendirme sonuçlarının irdelenmesi
5 Fransa eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
6 Japonya eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
7 ara sınav
8 İngiltere eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
9 İsviçre eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
10 Çin eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
11 Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
12 Güney Kore eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
13 Kanada eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)
14 Almanya eğitim sistemindeki fen eğitiminin irdelenmesi (izlence, ders kitabı, öğretmen yetiştirme ve örnek fen dersleri)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177080 Türk Milli Eğitiminin amaçlarını bilmek.
2 1191252 fen eğitiminin amaçlarını anlamak
3 1196911 Fen eğitimiyle ilgili izlenceyi kavrar.
4 1173548 Yabancı ülkelerde fen eğitiminin uygulanması durumunu analiz etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.