Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Değişen eğitimsel ve sosyal olaylara karşı, öğrenme teorileri (kuramları) insan oğlunun öğrenmesi ve bilişsel gelişimindeki karmaşık yapıyı açıklamaya devam etmektedir. Bu derste XX. yüzyılda ortaya çıkan, insan oğlunun öğrenmesiyle ilgili araştırmacı ve eğitimcilere yeni açılımlar sağlayan bazı modern kuramlar üzerinde durulacak, bunların öğrenmeye ve insan düşüncesinin gelişimine bakış açıları karşılaştırırken özellikle fen ve matematik eğitiminde yapılan araştırmalara etkileri tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali ERASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fosnot, C.T. (2007). Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2005.) Philips, D.C., & Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektifler (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2004.) Schunk, D.H.(2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakış (M. Şahin, Cev.). Ankara Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2008.) Ulgen, G. (2004). Kavram geliştirme. Ankara: Nobel Gredler, M. E. (2001). Learning and Instruction: theory into practice. New Jersey: Prentice-Hall Ulgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi: Kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. Ankara:Nobel Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuramın öğrenme ve öğretimdeki rolü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 75 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenim ve öğretimde teorinin rolü: Kuram nedir, öğrenme kuramlarını bilmek neden önemlidir?
2 Bir araştırmada kuramsal ve kavramsal çerçevenin rolü: Kuramsal çerçeve ve kavramsal çerçeve nedir, ne işe yarar?
3 Öğrenmeyle ilgili psikolojik modeller ve tarihsel gelişimi
4 DAVRANISCILIK : güçlü ve zayıf yönleri (Behaviorist perspectives)
5 Diğer behaviorists (Watson, Pavlov, Skinner, Thorndike, , Hull, Guthrie )
6 Neden davranışçılar öğrenmeyi tanımlamak için hayvan deneyleri yapmışlardır?
7 Bilgi İşlem kuramı nedir, nasıl çalışır? (Gagne’s conditions of learning)
8 Ara sınav
9 PIAGET yapıları ve yapılandırmacılık (Piaget’s cognitive development theory)
10 KAVRAM öğrenme, Piaget’e göre kavram, kavram oluşturma, kavram kazanma nedir?
11 Piager’e göre zeka, zihin, biliş, ve şema nedir? Kavram yanılgısı nasıl oluşur?
12 OGRENMENIN Sosyal yönleri (Vygotsky’s cultural-historical theory )
13 Piaget bir sosyo-bilişsel bir kuramcı midir?
14 Bandura’s social cognitive theory (sosyo- bilişsel kuramı )
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156864 davranışçı kuramlar
2 1159650 Bilişsel Psikoloji Gestalt bakış açısı
3 1164394 Öğrenme ve süreç odaklı teoriler
4 1166484 Bilişsel gelişim kuramları
5 1177775 sosyal Teoriler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.