Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları; • öğrenme teorileri ve entegrasyon modelleri açıklanması, • eğitsel yazılımların eğitim – öğretimde kullanılış esasları ve eğitim – öğretim süreçlerine katkısı, • internet uygulamaları ve multimedya ortamların eğitim – öğretimde kullanılışı ve eğitim – öğretim süreçlerine katkısı, • ilköğretim fen ve teknoloji programının geliştirilmesi aşamasında eğitim teknolojilerinin programa entegrasyonu.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altun, A. (2005).Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar, Anı Yayıncılık, Ankara. • Altun, A. (2005). Eğitimde internet uygulamaları, Anı yayıncılık, Ankara. • Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar, Anı Yayıncılık, Ankara. • Bal, Ç. H. (2007). Bilgisayar ve internet kullanımı, abp dağıtım, Trabson. • ÇELİK, H.C. ve diğer. (2007). Bilgisayar I-II, Pegam A Yayıncılık, Ankara. • Roblyer, M. D., Edwards, J., Havriluk, M. A. (1997). Integrating educational technology into teaching, Mermill Printice Hall. • Uşun, A. (2004). Bilgisayar destekli eğitimin temelleri, Nobel Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme teorileri ve entegrasyon modelleri, yeni teknolojilerin ve eğitsel yazılımların eğitim – öğretimde kullanılış prensip ve stratejileri, internet uygulamaları ve multimedya ortamların eğitim – öğretimde kullanılış prensip ve stratejileri, eğitim teknolojilerinin ilköğretim fen ve teknoloji programıyla entegrasyonu ve mevcut programın bu açıdan incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Öğrenme teorileri ve entegrasyon modelleri açıklanması
3 Öğrenme teorileri ve entegrasyon modelleri açıklanması
4 Öğrenme teorileri ve entegrasyon modelleri açıklanması
5 İnternet uygulamalarının eğitim – öğretimde kullanılış esasları ve eğitim – öğretim süreçlerine katkısı,
6 Eğitsel yazılımların fen eğitiminde kullanılış esasları
7 Eğitsel yazılımların fen eğitiminde kullanılış esasları
8 Ara sınav
9 Multimedya yazılımlarının fen eğiitminde kullanılması
10 Multimedya yazılımlarının fen eğiitminde kullanılması
11 Multimedya yazılımlarının fen eğiitminde kullanılması
12 Eğitim teknolojilerinin fen eğitimi öğretim programlarına uygulanması ve program analizi
13 Eğitim teknolojilerinin fen eğitimi öğretim programlarına uygulanması ve program analizi
14 Eğitim teknolojilerinin fen eğitimi öğretim programlarına uygulanması ve program analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104610 1192285 Öğrenme teorileri ve entegrasyon modelleri açıklar
104611 1174042 Eğitsel yazılımların eğitim – öğretimde kullanılış esasları ve eğitim – öğretim süreçlerine katkısını bilir
104612 1180254 İnternet uygulamaları ve multimedya ortamların eğitim – öğretimde kullanılışı ve eğitim – öğretim süreçlerine katkısını bilir
104613 1182802 İlköğretim fen ve teknoloji programının geliştirilmesi aşamasında eğitim teknolojilerinin programa entegrasyonunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.