Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı dersi alan öğrencilerin teknolojinin öğrenme ve öğretme süreçlerindeki etkisi, rolü hakkında kuramsal bilgileri, ulusal ve uluslar arası güncel tartışmaları ve yaklaşımları kazanmasıdır. Dersin bir diğer amacı ise günlük yaşamda kullanılan bilgisayar yazılımlarını eğitsel amaçlı nasıl kullanacakları hakkında pratik bilgiler, pedagojik yaklaşımlar geliştirmesini de hedeflemektedir. Öğrencilerin derste verilen bilgilerden, tartışmalardan, kaynaklardan yola çıkarak teknolojinin eğitimde kullanımı ile ilgili eleştiri ve sentez yapabilmesi ise dersin bir diğer amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sönmez PAMUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jonassen, D. (2006) Modeling with Technology: Mindtools for Conceptual Change (Third Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Cuban, L. ( 2001). Oversold and underused: Computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press. Perkmen,S, & Öztürk, A. (2009). Multimedia ve Görsel Tasarım. İstanbul : Profil Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin bir diğer amacı ise günlük yaşamda kullanılan bilgisayar yazılımlarını eğitsel amaçlı nasıl kullanacakları hakkında pratik bilgiler, pedagojik yaklaşımlar geliştirmesini de hedeflemektedir. Öğrencilerin derste verilen bilgilerden, tartışmalardan, kaynaklardan yola çıkarak teknolojinin eğitimde kullanımı ile ilgili eleştiri ve sentez yapabilmesi ise dersin bir diğer amacıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
28 Makale Kritik Etme 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
28 Makale Kritik Etme 3 12 36
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme ve öğretme kavramlarına genel bir bakış
2 Teknolojinin eğitimde kullanımının tarihsel gelişimi
3 Kavramsal değişim ve gelişim: Teknolojinin etkisi
4 Teknoloji standartları
5 UE Uygulama Modelleri
6 Teknoloji ve Uzaktan Eğitim
7 UE uygulama ve proje geliştirme süreçleri / Öğretim tasarım ilkeleri
8 Teknoloji tabanlı uygulama geliştirmede öğrenme ve öğretme ilkeleri
9 Ara sınav
10 UE uygulamalarında ölçme ve değerlendirme
11 Üniversitemiz ve ülkemizde uzaktan eğitim programlarının incelenmesi
12 Moodle LMS’te bir dersin hazırlanması ve yönetilmesi
13 Proje Planlaması ve Yürütülmesi
14 Proje Planlaması ve Yürütülmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118663 1213934 Dünyada ve Türkiye’de teknolojinin eğitimde kullanımının tarihsel gelişimi
118664 1213936 Öğretmen eğitiminde teknolojinin kullanımı
118665 1213969 Teknolojinin eğitim-öğretim faaliyetlerine entegrasyonu süreci ve karşılaşılan problemler
118666 1213986 Kavramsal değişim (Conceptual Change) ve Teknolojinin rolü
118667 1214001 Uzaktan eğitim ve getirdiği avantaj ve dezavantajlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.