Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501048262010 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İlköğretimde astronomi eğitiminin önemi verilerek, astronomi konularının öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin saptanması ve uygulanacak öğretim yöntemlerinin tartışılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sagan, C., Tanrının Kapısını Çalan Bilim, Çeviren Reşit Aşçıoğlu, Altın Kitapları, İstanbul, 2007 Sagan, C., Cosmos, Çeviren Reşit Aşçıoğlu, Altın Kitapları, İstanbul, 2007 Demirsoy, A., Son İmparatora Öğütler, Ankara, 2004 MEB, 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı. T.C. Milli Eğitim Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitaplar Müdürlüğü Basım Evi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Astronomi alanındaki temel kavramların tarihçesi ve temel eğitimdeki önemi. Astronomi alanındaki kavramları öğretme yöntemleri ve bu alandaki kavram yanılgıları. Bu alandaki Türkiye ve Dünyadaki araştırmaların karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 7 7 49
54 Ev Ödevi 7 7 49

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Astronominin tanımı ve tarihçesi
2 Astronominin önemi
3 Ülkemizde ilköğretim programlarındaki astronomi konularının saptanması ve incelenmesi
4 Ülkemizde astronomi eğitimi üzerine yapılan çalışmaların belirlenmesi
5 Ülkemizde astronomi eğitimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi
6 Ülkemizde astronomi konularının öğretimi ile ilgili karşılaşılan güçlüklerin saptanması
7 Ülkemizde ilköğretim öğrencilerinin astronomi konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve tartışılması
8 Ara sınav
9 Astronomi ve astronomi eğitiminin diğer disiplinlerle ilişkisi
10 Fen eğitiminde astronominin yeri ve önemi
11 Astronomi eğitiminde kullanılan güncel yaklaşımlar
12 Yurtdışındaki astronomi eğitimi programlarının incelenmesi
13 Yurtdışında astronomi eğitimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi
14 Ülkemiz ve yurtdışındaki astronomi eğitiminin karşılaştırılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114383 1187050 Astronominin önemini ve tarihini açıklayabilir.
114384 1192486 Ülkemiz ilköğretim programlarında yer alan astronomi kavramlarını bilir.
114385 1174788 Fen eğitiminde astronomi eğitiminin yeri ve önemini ifade edebilir.
114386 1179250 Astronomi konularının öğretiminde uygulanacak öğretim yöntemlerini araştırır.
114387 1200342 Astronomi eğitimiyle ilgili olarak ülkemiz ve yurtdışındaki çalışmaları karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.