Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Informal uygulamalar ilköğretimdeki eğitime yardımcı olan ve tamamlayıcı öneme sahip olup özellikle öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar kazanmasında oldukça etkilidir.Dersin amacı öğrencilere bu tür farklı düşünce sistemlerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Leach, J. ve Moon, B. (ed.) (1999) Stıdents and Pedagojy Londra: Paul Chapman . 280 Bandura, A. (1977) Sosyal Öğrenme Kuramı, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim nedir, formal ve informal eğitim, Örgün ve örgün olmayan eğitim, Yaşam boyu öğrenme, Çocuklukta öğrenme, aile içi uygulamalar, öğrenmeler için eğlenme ve dinlenme, hikayeler-efsaneler ve öğretici sorunlar, sessiz ortamlar ve gözlemler, informal ve rastlantısal öğrenme, mekansal ve sosyal öğrenme, İnformal uygulama örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 7 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim nedir, formal ve informal eğitim
2 Örgün ve örgün olmayan eğitim,
3 Yaşam boyu öğrenme
4 İlk öğrenmeler ve çocuklukta öğrenme
5 Aile içi informal öğrenme ve uygulamalar,
6 Sosyal öğrenmeler ve arkadaşlık
7 Öğrenme için eğlenme ve dinlenme
8 Midterm exam
9 Hikayeler-efsaneler ve öğretici sorunlar
10 Sessiz ortamlar ve gözlemler
11 İnformal ve rastlantısal öğrenme
12 Mekansal ve sosyal öğrenme
13 İnformal uygulama örnekleri
14 İnformal uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114778 1214179 Eğitim ve eğitim türlerini bilir ve uygular
114779 1214220 İnformal öğrenmenin önemini bilir ve uygular
114780 1214240 İnformal eğitim uygulamaları hazırlar ve uygular
114781 1214141 Eğitimin her ortamda olduğunu bilir ve ortamları tanımlar
114782 1214155 Yaşam boyu öğrenmeyi önemser

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.