Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

fen eğitiminde mekan dışı eğitimin önemini vermek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın Dağıtım. Ankara. [2]Aydın F., Polat M., Bertiz H. Ve Bahar M. (2011). Fen Ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları 1-2. Pegem Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

mekan dışı eğitim örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 4 9 36
11 Soru-Yanıt 5 8 40
14 Gözlem 3 6 18
16 Alan Gezisi 3 10 30
19 Beyin Fırtınası 4 8 32
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen eğitiminde mekandışı uygulamaların önemini açıklar
2 Fen eğitiminde mekandışı uygulamaların önemini açıklar
3 Fen eğitiminde mekandışı uygulamaların önemini açıklar
4 Fen eğitiminde mekandışı uygulamaların önemini açıklar
5 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler tasarlar
6 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler tasarlar
7 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler tasarlar
8 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler tasarlar
9 ara sınav
10 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler uygular
11 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler uygular
12 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler uygular
13 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler uygular
14 Fen eğitiminde mekandışı etkinlikler uygular
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221236 Fen eğitiminde mekandışı uygulamaların önemini açıklar
2 1221248 Fen eğitiminde mekan dışı etkinlikler tasarlar
3 1221258 Fen eğitiminde mekan dışı etkinlikler uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.