Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

çeşitli ülkelerin fen eğitimlerini tanımak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] B. Fraser J. Biddle B. J., M. Tobin G., T. Godd L., Goodson I. F. (1998), International handbook of science education, Springe [2] A. Balci (2007) Comparative Education Systems Pegem [3] Erginer, A. (2006) The European Union Education Systems Education System Comparisons Turkey. Pegem A Publishing, Ankara, Turkey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

almanya, ingiltere, kanada, amerika...gibi ülkelerin fen eğitimini tanımlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 4 10 40
11 Soru-Yanıt 6 5 30
12 Takım/Grup Çalışması 5 10 50
20 Rapor Hazırlama 4 8 32
21 Rapor Sunma 4 6 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk fen eğitim sistemi tanır.
2 Türk fen eğitim sistemi tanır.
3 Kanada fen eğitim sistemi tanır.
4 Kanada fen eğitim sistemi tanır.
5 Almanya fen eğitim sistemi tanır.
6 Almanya fen eğitim sistemi tanır.
7 Amerika fen eğitim sistemi tanır.
8 Amerika fen eğitim sistemi tanır.
9 ara sınav
10 Japonya fen eğitim sistemi tanır.
11 Japonya fen eğitim sistemi tanır.
12 Finlandiya fen eğitim sistemi tanır.
13 Finlandiya fen eğitim sistemi tanır.
14 Finlandiya fen eğitim sistemi tanır.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221869 çeşitli ülkelerin fen eğitimlerini tanır.
2 1221876 bu ülkelerin fen eğitimlerini karşılaştırır.
3 1221878 bu ülkelerin fen eğitimlerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.