Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Fen Eğitiminde laboratuar uygulamaları teorik bilgilerin pratikte uygulanması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle yapılan deneylerle disiplinler arası uygulama yapılması hem bilgi transferine hemde bilginin yaşama dönüştürülmesini kolaylaştırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın Dağıtım. Ankara. [2]Aydın F., Polat M., Bertiz H. Ve Bahar M. (2011). Fen Ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları 1-2. Pegem Yay. Ankara. [3]İçelli, O., Polat, R. ve Sülün, A. (2007). Fen Bilgisi Uygulama Laboratuarlarında Yaratıcı Proje Desenleri 1. Maya Akademi Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen Eğitiminde deneysel uygulamalar, Fen Eğitiminde fizik deneyleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 3 5 15
11 Soru-Yanıt 6 10 60
13 Deney 6 10 60
19 Beyin Fırtınası 4 5 20
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
21 Rapor Sunma 2 3 6
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen eğitiminde laboratuar kullanımı
2 Fen eğitiminde laboratuar kullanımı
3 Fen eğitiminde laboratuar kullanımı
4 Fen eğitiminde fizik deneylerinin tasarlanması
5 Fen eğitiminde fizik deneylerinin tasarlanması
6 Fen eğitiminde fizik deneylerinin tasarlanması
7 Fen eğitiminde fizik deneylerinin uygulanması
8 Fen eğitiminde fizik deneylerinin uygulanması
9 ara sınav
10 Fen Eğitimde fizik deneylerinin değerlendirilmesi
11 Fen Eğitimde fizik deneylerinin değerlendirilmesi
12 fiziğin günlük yaşamdaki önemi
13 fiziğin günlük yaşamdaki önemi
14 fiziğin günlük yaşamdaki önemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221138 Fen eğitiminde deneysel uygulamaların önemini açıklar
2 1221158 Fen eğitiminde fizik deneyleri tasarlar
3 1221175 Fen eğitiminde fizik deneyleri uygular
4 1221188 Fiziksel uygulamaları günlük yaşamla ilişkilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.